Statistieken Deelgemeente Recht

Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Recht
(stijging van 2,53% naar 1.380 inwoners in 2022)

De bevolking van de deelgemeente Recht is met 34 inwoners toegenomen van 1.346 inwoners in 2011 tot 1.380 inwoners in 2022 (dat is een stijging van 2,53%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2022 was 3 inwoners (0,24%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Recht met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Recht: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Recht met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Recht-Zentrum, 2: buurt Recht Zentrum Ost, 3: buurt An der Muhle, 4: buurt Kaiserbarache, 5: buurt Feckelsborn, 6: buurt Im Preck, 7: buurt Recht-Zerstreute Bewohnung, 8: buurt Neuemett.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Recht voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Recht ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Recht

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Recht. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Recht: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€34.853)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Recht. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Recht was €34.853. Er waren 768 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Recht was €26.767.028.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 43 buurten (blauw), 21 wijken (oranje), 5 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Recht in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Sankt Vith waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Recht (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Recht in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Recht: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Recht helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Sankt Vith getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Sankt Vith

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Sankt Vith. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de deelgemeente Recht helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Sankt Vith getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Sankt Vith

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Sankt Vith. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Recht helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Sankt Vith getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*5.030Aantal2023
Mannen*5.005Aantal2023
0 tot 10 jaar*1.103Aantal2023
10 tot 20 jaar*1.022Aantal2023
20 tot 30 jaar*1.195Aantal2023
30 tot 40 jaar*1.370Aantal2023
40 tot 50 jaar*1.183Aantal2023
50 tot 60 jaar*1.450Aantal2023
60 tot 70 jaar*1.365Aantal2023
70 tot 80 jaar*762Aantal2023
80 tot 90 jaar*492Aantal2023
90 jaar en ouder*93Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Sankt Vith getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op deelgemeente niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de deelgemeente Recht helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*3.830Aantal2023
Gescheiden*702Aantal2023
Ongehuwd*4.918Aantal2023
Verweduwd*585Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Sankt Vith getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op deelgemeente niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Recht helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften768Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€26.767.028Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€34.853Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.269Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de deelgemeente Recht.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*9.136Aantal2023
Vreemdelingen*899Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Sankt Vith getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op deelgemeente niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Recht helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode63067FCode2023
RegionaamRechtNaam2023
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2023
Oppervlakte2.210Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen822Aantal2023
Aantal inwoners1.380Aantal2022
Aantal huishoudens588Aantal2021
Aantal wagens762Aantal2021
Dichtheid adressen0,37Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners0,62Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens0,27Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens0,34Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de deelgemeente Recht.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2014
Huizen-Transacties6Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2015
Huizen vrijstaand-Transacties6Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2014
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2015
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2014
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2015
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2014
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2015
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de deelgemeente Recht.