Statistieken België

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor België. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn op AlleCijfers ook per gewest, arrondissement, gemeente, deelgemeente, wijk en buurt te vinden
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor België. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.

Aantal inwoners per jaar in België
(grote toename van 11% naar 11.584.008 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners in België is met 1.105.270 inwoners gestegen van 10.478.738 inwoners in 2011 tot 11.584.008 inwoners in 2022 (dat is een grote toename van 11%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2022 was 100.479 inwoners (0,92%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers groeien ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van België met het aantal inwoners per provincie in 2021
Aantal inwoners op de kaart van België: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van België met het aantal inwoners per provincie in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende provincies weer: 1: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2: Provincie Antwerpen, 3: Provincie Vlaams-Brabant, 4: Provincie Waals-Brabant, 5: Provincie West-Vlaanderen ...Toon meer... Kaart van België met het aantal inwoners per provincie in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende provincies weer: 1: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2: Provincie Antwerpen, 3: Provincie Vlaams-Brabant, 4: Provincie Waals-Brabant, 5: Provincie West-Vlaanderen, 6: Provincie Oost-Vlaanderen, 7: Provincie Henegouwen, 8: Provincie Luik, 9: Provincie Limburg, 10: Provincie Luxemburg, 11: Provincie Namen ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in België voor 2022 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2019 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in België ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in België

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in België. De gegevens gelden voor: 2022 (adressen), 2022 (inwoners), 2019 (huishoudens) en 2019 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor België: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€33.589)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in België. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in België was €33.589. Er waren 6.413.999 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in België was €215.441.401.531.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 10 provincies (bruin) en 3 gewesten (roze). Bovendien wordt België in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in België (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in België in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in België: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen.

Inwoners naar leeftijd - België

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie in België.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2011 tot en met 2022 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - België

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat in België.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide België voor 2022

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in België in 2022. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen5.875.106Aantal2022
Mannen5.708.902Aantal2022
0 tot 10 jaar1.242.745Aantal2022
10 tot 20 jaar1.330.825Aantal2022
20 tot 30 jaar1.398.017Aantal2022
30 tot 40 jaar1.510.266Aantal2022
40 tot 50 jaar1.501.076Aantal2022
50 tot 60 jaar1.586.001Aantal2022
60 tot 70 jaar1.390.799Aantal2022
70 tot 80 jaar980.558Aantal2022
80 tot 90 jaar517.932Aantal2022
90 jaar en ouder125.789Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor België.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd4.067.413Aantal2022
Gescheiden1.083.880Aantal2022
Ongehuwd5.783.892Aantal2022
Verweduwd648.823Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor België.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften6.413.999Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€215.441.401.531Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€33.589Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor België.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen10.100.333Aantal2022
Vreemdelingen1.483.675Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor België.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode00000Code2022
RegionaamBelgiëNaam2022
Soort regioRijkCategorisch type2022
Oppervlakte3.068.915Oppervlakte in hectare2022
Aantal adressen6.351.813Aantal2022
Aantal inwoners11.584.008Aantal2022
Aantal huishoudens4.945.400Aantal2019
Aantal wagens5.306.594Aantal2019
Dichtheid adressen2,07Aantal per hectare2022
Dichtheid inwoners3,75Aantal per hectare2021
Dichtheid huishoudens1,61Aantal per hectare2019
Dichtheid wagens1,73Aantal per hectare2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor België.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties37.213Aantal2020
Huizen-Transacties84.747Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties56.387Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties28.360Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€93.778Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€51.001Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€42.336Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€15.750Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€121.287Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€65.618Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€54.478Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€20.448Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€158.524Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€82.999Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€67.863Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€26.432Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor België.