Statistieken Wijk 0 Walhorn

Aantal inwoners per jaar in de Wijk 0 Walhorn
(afname van 1,53% naar 965 inwoners in 2022)

De bevolking van de Wijk 0 Walhorn is met 15 personen afgenomen van 980 personen in 2011 tot 965 personen in 2022 (dat is een afname van 1,53%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2022 was -1 persoon (-0,13%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Walhorn met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de Wijk 0 Walhorn: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Walhorn met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Walhorn-Zentrum, 2: buurt Raborath-Marzelheide, 3: buurt Autobahn Sud-Zerstr. Bewohnung.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Wijk 0 Walhorn voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de Wijk 0 Walhorn ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Wijk 0 Walhorn

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de Wijk 0 Walhorn. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de Wijk 0 Walhorn: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€32.485)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Wijk 0 Walhorn. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Wijk 0 Walhorn was €32.485. Er waren 578 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de Wijk 0 Walhorn was €18.775.982.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 16 buurten (blauw), 5 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de Wijk 0 Walhorn in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Lontzen waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de Wijk 0 Walhorn (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de Wijk 0 Walhorn in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de Wijk 0 Walhorn: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de Wijk 0 Walhorn helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Lontzen getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Lontzen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Lontzen. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de Wijk 0 Walhorn helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Lontzen getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Lontzen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Lontzen. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de Wijk 0 Walhorn helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Lontzen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*2.978Aantal2023
Mannen*3.030Aantal2023
0 tot 10 jaar*725Aantal2023
10 tot 20 jaar*695Aantal2023
20 tot 30 jaar*655Aantal2023
30 tot 40 jaar*799Aantal2023
40 tot 50 jaar*718Aantal2023
50 tot 60 jaar*877Aantal2023
60 tot 70 jaar*776Aantal2023
70 tot 80 jaar*474Aantal2023
80 tot 90 jaar*235Aantal2023
90 jaar en ouder*54Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Lontzen getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op wijk niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de Wijk 0 Walhorn helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*2.326Aantal2023
Gescheiden*484Aantal2023
Ongehuwd*2.879Aantal2023
Verweduwd*319Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Lontzen getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op wijk niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de Wijk 0 Walhorn helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften578Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€18.775.982Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€32.484Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€25.921Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de Wijk 0 Walhorn.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*4.782Aantal2023
Vreemdelingen*1.226Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Lontzen getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op wijk niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de Wijk 0 Walhorn helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode63048B0Code2023
RegionaamWijk 0 WalhornNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Oppervlakte906Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen400Aantal2023
Aantal inwoners965Aantal2022
Aantal huishoudens404Aantal2021
Aantal wagens521Aantal2021
Dichtheid adressen0,44Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners1,06Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens0,45Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens0,57Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de Wijk 0 Walhorn.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2016
Huizen-Transacties5Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2019
Huizen vrijstaand-Transacties5Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2016
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2016
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2016
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de Wijk 0 Walhorn.