Statistieken Arrondissement Aarlen

Aantal inwoners per jaar in het Arrondissement Aarlen
(grote stijging van 13% naar 65.069 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in het Arrondissement Aarlen is met 7.693 inwoners gestegen van 57.376 inwoners in 2009 tot 65.069 inwoners in 2023 (dat is een grote stijging van 13%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2009 tot en met 2023 was 550 inwoners (0,90%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van het Arrondissement Aarlen met het aantal inwoners per gemeente in 2022
Aantal inwoners op de kaart van het Arrondissement Aarlen: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van het Arrondissement Aarlen met het aantal inwoners per gemeente in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: gemeente Aarlen, 2: gemeente Attert, 3: gemeente Aubange, 4: gemeente Martelange, 5: gemeente Messancy.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Arrondissement Aarlen voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in het Arrondissement Aarlen ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Arrondissement Aarlen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in het Arrondissement Aarlen. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2023 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor het Arrondissement Aarlen: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€40.190)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Aarlen. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Aarlen was €40.190. Er waren 32.074 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in het Arrondissement Aarlen was €1.289.057.530.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 5 gemeenten (geel), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt het Arrondissement Aarlen in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in het Arrondissement Aarlen (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in het Arrondissement Aarlen in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in het Arrondissement Aarlen: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in de Provincie Luxemburg.

Inwoners naar leeftijd - Arrondissement Aarlen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in het Arrondissement Aarlen.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Arrondissement Aarlen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in het Arrondissement Aarlen.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Arrondissement Aarlen voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in het Arrondissement Aarlen in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen32.719Aantal2023
Mannen32.350Aantal2023
0 tot 10 jaar7.054Aantal2023
10 tot 20 jaar8.208Aantal2023
20 tot 30 jaar8.512Aantal2023
30 tot 40 jaar9.137Aantal2023
40 tot 50 jaar9.323Aantal2023
50 tot 60 jaar8.890Aantal2023
60 tot 70 jaar6.566Aantal2023
70 tot 80 jaar4.436Aantal2023
80 tot 90 jaar2.344Aantal2023
90 jaar en ouder599Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor het Arrondissement Aarlen.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd22.473Aantal2023
Gescheiden5.686Aantal2023
Ongehuwd33.683Aantal2023
Verweduwd3.227Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor het Arrondissement Aarlen.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften32.074Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€1.289.057.530Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€40.190Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€31.959Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor het Arrondissement Aarlen.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen50.003Aantal2023
Vreemdelingen15.066Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor het Arrondissement Aarlen.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode81000Code2023
RegionaamArrondissement AarlenNaam2023
Soort regioArrondissementCategorisch type2023
Oppervlakte31.886Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen28.873Aantal2023
Aantal inwoners65.069Aantal2023
Aantal huishoudens27.473Aantal2021
Aantal wagens30.015Aantal2021
Dichtheid adressen0,91Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners2,04Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens0,86Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens0,94Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor het Arrondissement Aarlen.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties188Aantal2020
Huizen-Transacties478Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties300Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties178Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€23.696Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€25.196Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€7.920Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€36.159Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€33.065Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€10.740Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€41.505Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€43.730Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€13.200Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor het Arrondissement Aarlen.