Statistieken Provincie Luxemburg

Aantal inwoners per jaar in de Provincie Luxemburg
(grote stijging van 10% naar 293.967 inwoners in 2023)

De bevolking van de Provincie Luxemburg is met 27.017 personen toegenomen van 266.950 personen in 2009 tot 293.967 personen in 2023 (dat is een grote stijging van 10%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2009 tot en met 2023 was 1.930 personen (0,69%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers groeien ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van België met het aantal inwoners per provincie in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de Provincie Luxemburg: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van België met het aantal inwoners per provincie in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende provincies weer: 1: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2: Provincie Antwerpen, 3: Provincie Vlaams-Brabant, 4: Provincie Waals-Brabant, 5: Provincie West-Vlaanderen ...Toon meer... Kaart van België met het aantal inwoners per provincie in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende provincies weer: 1: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2: Provincie Antwerpen, 3: Provincie Vlaams-Brabant, 4: Provincie Waals-Brabant, 5: Provincie West-Vlaanderen, 6: Provincie Oost-Vlaanderen, 7: Provincie Henegouwen, 8: Provincie Luik, 9: Provincie Limburg, 10: Provincie Luxemburg, 11: Provincie Namen ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Provincie Luxemburg voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de Provincie Luxemburg ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Provincie Luxemburg

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de Provincie Luxemburg. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2023 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de Provincie Luxemburg: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€32.740)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Provincie Luxemburg. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Provincie Luxemburg was €32.740. Er waren 154.873 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de Provincie Luxemburg was €5.070.600.278.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 5 arrondissementen (paars), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de Provincie Luxemburg in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de Provincie Luxemburg (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de Provincie Luxemburg in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de Provincie Luxemburg: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Waals Gewest.

Inwoners naar leeftijd - Provincie Luxemburg

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de Provincie Luxemburg.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Provincie Luxemburg

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de Provincie Luxemburg.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Provincie Luxemburg voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de Provincie Luxemburg in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen147.672Aantal2023
Mannen146.295Aantal2023
0 tot 10 jaar32.221Aantal2023
10 tot 20 jaar37.078Aantal2023
20 tot 30 jaar36.615Aantal2023
30 tot 40 jaar38.946Aantal2023
40 tot 50 jaar38.117Aantal2023
50 tot 60 jaar39.851Aantal2023
60 tot 70 jaar34.462Aantal2023
70 tot 80 jaar22.892Aantal2023
80 tot 90 jaar10.993Aantal2023
90 jaar en ouder2.792Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de Provincie Luxemburg.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd96.232Aantal2023
Gescheiden27.634Aantal2023
Ongehuwd153.997Aantal2023
Verweduwd16.104Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor de Provincie Luxemburg.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften154.873Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€5.070.600.278Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€32.740Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€26.891Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de Provincie Luxemburg.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen265.131Aantal2023
Vreemdelingen28.836Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor de Provincie Luxemburg.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode80000Code2023
RegionaamProvincie LuxemburgNaam2023
Soort regioProvincieCategorisch type2023
Oppervlakte445.932Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen146.978Aantal2023
Aantal inwoners293.967Aantal2023
Aantal huishoudens123.795Aantal2021
Aantal wagens143.270Aantal2021
Dichtheid adressen0,33Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners0,66Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens0,28Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens0,32Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de Provincie Luxemburg.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties405Aantal2020
Huizen-Transacties2.676Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1.257Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1.419Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€11.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€9.983Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€6.260Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€3.368Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€16.785Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€13.436Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€8.776Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€5.512Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€19.266Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€18.455Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€11.171Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€7.897Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de Provincie Luxemburg.