Statistieken Arrondissement Zinnik

Aantal inwoners per jaar in het Arrondissement Zinnik
(zeer grote groei van 64% naar 107.618 inwoners in 2023)

De bevolking van het Arrondissement Zinnik is met 42.097 inwoners toegenomen van 65.521 inwoners in 2009 tot 107.618 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote groei van 64%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2009 tot en met 2023 was 3.007 inwoners (4,26%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van het Arrondissement Zinnik met het aantal inwoners per gemeente in 2022
Aantal inwoners op de kaart van het Arrondissement Zinnik: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van het Arrondissement Zinnik met het aantal inwoners per gemeente in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: gemeente ’s Gravenbrakel, 2: gemeente Le Roeulx, 3: gemeente Zinnik, 4: gemeente Ecaussinnes, 5: gemeente Seneffe, 6: gemeente Manage.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Arrondissement Zinnik voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in het Arrondissement Zinnik ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Arrondissement Zinnik

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in het Arrondissement Zinnik. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2023 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor het Arrondissement Zinnik: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€31.716)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Zinnik. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Zinnik was €31.716. Er waren 58.337 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in het Arrondissement Zinnik was €1.850.190.036.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 6 gemeenten (geel), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt het Arrondissement Zinnik in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in het Arrondissement Zinnik (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in het Arrondissement Zinnik in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in het Arrondissement Zinnik: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in de Provincie Henegouwen.

Inwoners naar leeftijd - Arrondissement Zinnik

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in het Arrondissement Zinnik.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Arrondissement Zinnik

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in het Arrondissement Zinnik.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Arrondissement Zinnik voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in het Arrondissement Zinnik in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen54.988Aantal2023
Mannen52.630Aantal2023
0 tot 10 jaar11.518Aantal2023
10 tot 20 jaar13.343Aantal2023
20 tot 30 jaar12.331Aantal2023
30 tot 40 jaar13.783Aantal2023
40 tot 50 jaar14.330Aantal2023
50 tot 60 jaar15.152Aantal2023
60 tot 70 jaar12.903Aantal2023
70 tot 80 jaar9.262Aantal2023
80 tot 90 jaar3.949Aantal2023
90 jaar en ouder1.047Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor het Arrondissement Zinnik.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd32.838Aantal2023
Gescheiden10.946Aantal2023
Ongehuwd57.592Aantal2023
Verweduwd6.242Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor het Arrondissement Zinnik.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften58.337Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€1.850.190.036Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€31.715Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€25.473Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor het Arrondissement Zinnik.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen97.075Aantal2023
Vreemdelingen10.543Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor het Arrondissement Zinnik.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode55000Code2023
RegionaamArrondissement ZinnikNaam2023
Soort regioArrondissementCategorisch type2023
Oppervlakte35.761Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen46.002Aantal2023
Aantal inwoners107.618Aantal2023
Aantal huishoudens43.863Aantal2021
Aantal wagens51.451Aantal2021
Dichtheid adressen1,29Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners3,01Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,23Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens1,44Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor het Arrondissement Zinnik.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties103Aantal2020
Huizen-Transacties783Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties575Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties208Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€20.477Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€27.043Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€26.105Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€34.011Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€32.637Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€42.119Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor het Arrondissement Zinnik.