Statistieken Provincie Henegouwen

Aantal inwoners per jaar in de Provincie Henegouwen
(zeer grote stijging van 33% naar 1.356.895 inwoners in 2023)

De bevolking van de Provincie Henegouwen is met 333.350 personen gestegen van 1.023.545 personen in 2009 tot 1.356.895 personen in 2023 (dat is een zeer grote stijging van 33%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2009 tot en met 2023 was 23.811 personen (2,25%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van België met het aantal inwoners per provincie in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de Provincie Henegouwen: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van België met het aantal inwoners per provincie in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende provincies weer: 1: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2: Provincie Antwerpen, 3: Provincie Vlaams-Brabant, 4: Provincie Waals-Brabant, 5: Provincie West-Vlaanderen ...Toon meer... Kaart van België met het aantal inwoners per provincie in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende provincies weer: 1: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2: Provincie Antwerpen, 3: Provincie Vlaams-Brabant, 4: Provincie Waals-Brabant, 5: Provincie West-Vlaanderen, 6: Provincie Oost-Vlaanderen, 7: Provincie Henegouwen, 8: Provincie Luik, 9: Provincie Limburg, 10: Provincie Luxemburg, 11: Provincie Namen ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Provincie Henegouwen voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de Provincie Henegouwen ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Provincie Henegouwen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de Provincie Henegouwen. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2023 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de Provincie Henegouwen: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€28.893)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Provincie Henegouwen. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Provincie Henegouwen was €28.893. Er waren 758.552 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de Provincie Henegouwen was €21.916.744.421.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 7 arrondissementen (paars), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de Provincie Henegouwen in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de Provincie Henegouwen (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de Provincie Henegouwen in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de Provincie Henegouwen: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Waals Gewest.

Inwoners naar leeftijd - Provincie Henegouwen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de Provincie Henegouwen.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Provincie Henegouwen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de Provincie Henegouwen.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Provincie Henegouwen voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de Provincie Henegouwen in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen695.307Aantal2023
Mannen661.588Aantal2023
0 tot 10 jaar144.296Aantal2023
10 tot 20 jaar164.711Aantal2023
20 tot 30 jaar160.703Aantal2023
30 tot 40 jaar173.551Aantal2023
40 tot 50 jaar175.352Aantal2023
50 tot 60 jaar185.814Aantal2023
60 tot 70 jaar166.715Aantal2023
70 tot 80 jaar120.228Aantal2023
80 tot 90 jaar51.515Aantal2023
90 jaar en ouder14.010Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de Provincie Henegouwen.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd401.334Aantal2023
Gescheiden146.092Aantal2023
Ongehuwd723.780Aantal2023
Verweduwd85.689Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor de Provincie Henegouwen.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften758.552Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€21.916.744.421Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€28.892Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€23.386Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de Provincie Henegouwen.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen1.186.402Aantal2023
Vreemdelingen170.493Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor de Provincie Henegouwen.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode50000Code2023
RegionaamProvincie HenegouwenNaam2023
Soort regioProvincieCategorisch type2023
Oppervlakte381.290Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen641.913Aantal2023
Aantal inwoners1.356.895Aantal2023
Aantal huishoudens593.349Aantal2021
Aantal wagens629.861Aantal2021
Dichtheid adressen1,68Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners3,56Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,56Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens1,65Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de Provincie Henegouwen.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1.522Aantal2020
Huizen-Transacties12.084Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties9.142Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties2.942Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€9.821Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€18.707Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€19.533Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€137Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€13.015Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€26.709Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€27.819Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€458Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€16.559Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€34.608Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€35.603Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€780Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de Provincie Henegouwen.