Statistieken Buurt Bolland Centre

Aantal inwoners per jaar in de buurt Bolland Centre
(afname van 5,2% naar 55 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners in de buurt Bolland Centre is met 3 inwoners afgenomen van 58 inwoners in 2011 tot 55 inwoners in 2022 (dat is een afname van 5,2%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2022 was -0 inwoners (-0,36%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Bolland met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Bolland Centre: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Bolland met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Bolland Centre, 2: buurt Bolland-Habitations Dispersees, 3: buurt En Neche-Barbothez.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Bolland Centre voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Bolland Centre ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Bolland Centre

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Bolland Centre. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Bolland Centre: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€34.689)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2018 in de buurt Bolland Centre. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2018 in de buurt Bolland Centre was €34.689. Er waren 33 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2018 in de buurt Bolland Centre was €1.005.991.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2018 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 39 buurten (blauw), 17 wijken (oranje), 8 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Bolland Centre in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Herve waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Bolland Centre (2015 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Bolland Centre in de periode van 2015 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Bolland Centre: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Bolland Centre helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Herve getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Herve

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Herve. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de buurt Bolland Centre helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Herve getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Herve

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Herve. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Bolland Centre helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Herve getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*9.043Aantal2023
Mannen*8.799Aantal2023
0 tot 10 jaar*1.801Aantal2023
10 tot 20 jaar*2.206Aantal2023
20 tot 30 jaar*2.081Aantal2023
30 tot 40 jaar*2.217Aantal2023
40 tot 50 jaar*2.238Aantal2023
50 tot 60 jaar*2.462Aantal2023
60 tot 70 jaar*2.270Aantal2023
70 tot 80 jaar*1.755Aantal2023
80 tot 90 jaar*690Aantal2023
90 jaar en ouder*122Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Herve getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de buurt Bolland Centre helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*6.344Aantal2023
Gescheiden*1.744Aantal2023
Ongehuwd*8.845Aantal2023
Verweduwd*909Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Herve getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Bolland Centre helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften33Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€1.005.991Euro2018
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€34.689Euro2018
Mediaan inkomen per aangifte€26.644Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Bolland Centre.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*16.996Aantal2023
Vreemdelingen*846Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Herve getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Bolland Centre helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode63035G00-Code2023
RegionaamBolland CentreNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte6Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen21Aantal2023
Aantal inwoners55Aantal2022
Aantal huishoudens25Aantal2021
Aantal wagens30Aantal2021
Dichtheid adressen3,61Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners9,46Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens4,30Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens5,16Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Bolland Centre.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen-Transacties2Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties2Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2015
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Bolland Centre.

Adressen in de buurt Bolland Centre

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Bolland Centre. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Herve.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Place du Wirhet10 - 94653
Sur le Thier2 - 64653
Thier Fouarge13 - 94653