Statistieken Deelgemeente Godinne

Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Godinne
(kleine daling van 4,88% naar 2.341 inwoners in 2022)

De bevolking van de deelgemeente Godinne is met 120 personen gedaald van 2.461 personen in 2011 tot 2.341 personen in 2022 (dat is een kleine daling van 4,88%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2022 was -11 personen (-0,45%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Godinne met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Godinne: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Godinne met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Godinne-Centre, 2: buurt Grand-Godinne, 3: buurt Croix d’Al Faulx, 4: buurt Devant Rouillon, 5: buurt Clinique Yvoir, 6: buurt Stokisse, 7: buurt Mont-Centre Yvoir, 8: buurt Bailli, 9: buurt Fecheres, 10: buurt Mont-Habitations Dispersees Yvoir.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Godinne voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Godinne ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Godinne

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Godinne. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Godinne: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€39.186)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Godinne. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Godinne was €39.186. Er waren 1.366 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Godinne was €53.527.907.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 33 buurten (blauw), 10 wijken (oranje), 5 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Godinne in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Yvoir waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Godinne (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Godinne in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Godinne: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Godinne helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Yvoir getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Yvoir

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Yvoir. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de deelgemeente Godinne helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Yvoir getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Yvoir

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Yvoir. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Godinne helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Yvoir getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*4.633Aantal2023
Mannen*4.600Aantal2023
0 tot 10 jaar*939Aantal2023
10 tot 20 jaar*1.137Aantal2023
20 tot 30 jaar*1.007Aantal2023
30 tot 40 jaar*1.170Aantal2023
40 tot 50 jaar*1.223Aantal2023
50 tot 60 jaar*1.367Aantal2023
60 tot 70 jaar*1.207Aantal2023
70 tot 80 jaar*823Aantal2023
80 tot 90 jaar*300Aantal2023
90 jaar en ouder*60Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Yvoir getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op deelgemeente niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de deelgemeente Godinne helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*2.874Aantal2023
Gescheiden*1.078Aantal2023
Ongehuwd*4.839Aantal2023
Verweduwd*442Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Yvoir getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op deelgemeente niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Godinne helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.366Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€53.527.907Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€39.186Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€29.335Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de deelgemeente Godinne.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*8.696Aantal2023
Vreemdelingen*537Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Yvoir getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op deelgemeente niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Godinne helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode91141BCode2023
RegionaamGodinneNaam2023
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2023
Oppervlakte621Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen1.054Aantal2023
Aantal inwoners2.341Aantal2022
Aantal huishoudens1.014Aantal2021
Aantal wagens1.346Aantal2021
Dichtheid adressen1,70Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners3,77Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens1,63Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens2,17Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de deelgemeente Godinne.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties3Aantal2020
Huizen-Transacties20Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties3Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties17Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de deelgemeente Godinne.