Statistieken Provincie Namen

Aantal inwoners per jaar in de Provincie Namen
(toename van 7,2% naar 502.261 inwoners in 2023)

De bevolking van de Provincie Namen is met 33.656 personen gestegen van 468.605 personen in 2009 tot 502.261 personen in 2023 (dat is een toename van 7,2%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2009 tot en met 2023 was 2.404 personen (0,50%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers groeien ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van België met het aantal inwoners per provincie in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de Provincie Namen: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van België met het aantal inwoners per provincie in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende provincies weer: 1: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2: Provincie Antwerpen, 3: Provincie Vlaams-Brabant, 4: Provincie Waals-Brabant, 5: Provincie West-Vlaanderen ...Toon meer... Kaart van België met het aantal inwoners per provincie in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende provincies weer: 1: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2: Provincie Antwerpen, 3: Provincie Vlaams-Brabant, 4: Provincie Waals-Brabant, 5: Provincie West-Vlaanderen, 6: Provincie Oost-Vlaanderen, 7: Provincie Henegouwen, 8: Provincie Luik, 9: Provincie Limburg, 10: Provincie Luxemburg, 11: Provincie Namen ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Provincie Namen voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de Provincie Namen ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Provincie Namen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de Provincie Namen. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2023 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de Provincie Namen: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€31.563)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Provincie Namen. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Provincie Namen was €31.563. Er waren 281.700 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de Provincie Namen was €8.891.384.801.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 3 arrondissementen (paars), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de Provincie Namen in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de Provincie Namen (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de Provincie Namen in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de Provincie Namen: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Waals Gewest.

Inwoners naar leeftijd - Provincie Namen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de Provincie Namen.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Provincie Namen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de Provincie Namen.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Provincie Namen voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de Provincie Namen in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen255.885Aantal2023
Mannen246.376Aantal2023
0 tot 10 jaar51.530Aantal2023
10 tot 20 jaar59.877Aantal2023
20 tot 30 jaar60.318Aantal2023
30 tot 40 jaar65.518Aantal2023
40 tot 50 jaar63.844Aantal2023
50 tot 60 jaar68.489Aantal2023
60 tot 70 jaar63.204Aantal2023
70 tot 80 jaar44.810Aantal2023
80 tot 90 jaar19.696Aantal2023
90 jaar en ouder4.975Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de Provincie Namen.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd150.576Aantal2023
Gescheiden55.120Aantal2023
Ongehuwd267.232Aantal2023
Verweduwd29.333Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor de Provincie Namen.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften281.700Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€8.891.384.801Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€31.563Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€25.399Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de Provincie Namen.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen472.966Aantal2023
Vreemdelingen29.295Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor de Provincie Namen.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode90000Code2023
RegionaamProvincie NamenNaam2023
Soort regioProvincieCategorisch type2023
Oppervlakte367.488Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen233.193Aantal2023
Aantal inwoners502.261Aantal2023
Aantal huishoudens218.478Aantal2021
Aantal wagens247.987Aantal2021
Dichtheid adressen0,63Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners1,37Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens0,59Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens0,67Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de Provincie Namen.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties628Aantal2020
Huizen-Transacties4.290Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties2.095Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties2.195Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€9.705Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€6.695Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€4.213Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€2.893Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€11.011Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€8.939Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€5.464Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€4.049Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€13.081Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€11.476Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€6.550Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€5.453Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de Provincie Namen.