Statistieken Deelgemeente Rebecq-Rognon

Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Rebecq-Rognon
(toename van 1,24% naar 4.495 inwoners in 2022)

De bevolking van de deelgemeente Rebecq-Rognon is met 55 inwoners gegroeid van 4.440 inwoners in 2011 tot 4.495 inwoners in 2022 (dat is een toename van 1,24%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2022 was 5 inwoners (0,12%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Rebecq-Rognon met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Rebecq-Rognon: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Rebecq-Rognon met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Rebecq-Rognon-Centre, 2: buurt Gobard-Puhain, 3: buurt Les Cayoteus, 4: buurt Rebecq-Rognon-Habit. Disp., 5: buurt La Genette, 6: buurt La Genette-Habitations Disp., 7: buurt Pierreux-Haute Franchise- Les Dix Bonniers, 8: buurt Bois de Rebecq.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Rebecq-Rognon voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Rebecq-Rognon ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Rebecq-Rognon

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Rebecq-Rognon. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Rebecq-Rognon: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€33.911)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Rebecq-Rognon. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Rebecq-Rognon was €33.911. Er waren 2.540 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Rebecq-Rognon was €86.134.215.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 22 buurten (blauw), 9 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Rebecq-Rognon in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Rebecq waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Rebecq-Rognon (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Rebecq-Rognon in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Rebecq-Rognon: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Rebecq-Rognon helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Rebecq getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Rebecq

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Rebecq. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de deelgemeente Rebecq-Rognon helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Rebecq getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Rebecq

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Rebecq. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Rebecq-Rognon helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Rebecq getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*5.600Aantal2023
Mannen*5.481Aantal2023
0 tot 10 jaar*1.253Aantal2023
10 tot 20 jaar*1.461Aantal2023
20 tot 30 jaar*1.130Aantal2023
30 tot 40 jaar*1.405Aantal2023
40 tot 50 jaar*1.509Aantal2023
50 tot 60 jaar*1.549Aantal2023
60 tot 70 jaar*1.353Aantal2023
70 tot 80 jaar*943Aantal2023
80 tot 90 jaar*378Aantal2023
90 jaar en ouder*100Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Rebecq getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op deelgemeente niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de deelgemeente Rebecq-Rognon helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*3.677Aantal2023
Gescheiden*1.051Aantal2023
Ongehuwd*5.795Aantal2023
Verweduwd*558Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Rebecq getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op deelgemeente niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Rebecq-Rognon helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften2.540Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€86.134.215Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€33.910Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€25.871Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de deelgemeente Rebecq-Rognon.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*9.948Aantal2023
Vreemdelingen*1.133Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Rebecq getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op deelgemeente niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Rebecq-Rognon helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode25123ACode2023
RegionaamRebecq-RognonNaam2023
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2023
Oppervlakte1.787Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen1.910Aantal2023
Aantal inwoners4.495Aantal2022
Aantal huishoudens1.868Aantal2021
Aantal wagens2.394Aantal2021
Dichtheid adressen1,07Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners2,52Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens1,05Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens1,34Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de deelgemeente Rebecq-Rognon.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2019
Huizen-Transacties57Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties43Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties14Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2019
Huizen-Prijs percentiel 25€74.561Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€68.860Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2019
Huizen-Prijs percentiel 50€96.491Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€100.848Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2019
Huizen-Prijs percentiel 75€130.482Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€125.755Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de deelgemeente Rebecq-Rognon.