Statistieken Provincie Waals-Brabant

Aantal inwoners per jaar in de Provincie Waals-Brabant
(toename van 9,9% naar 412.934 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de Provincie Waals-Brabant is met 37.289 personen gestegen van 375.645 personen in 2009 tot 412.934 personen in 2023 (dat is een toename van 9,9%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2009 tot en met 2023 was 2.664 personen (0,68%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers groeien ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van België met het aantal inwoners per provincie in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de Provincie Waals-Brabant: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van België met het aantal inwoners per provincie in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende provincies weer: 1: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2: Provincie Antwerpen, 3: Provincie Vlaams-Brabant, 4: Provincie Waals-Brabant, 5: Provincie West-Vlaanderen ...Toon meer... Kaart van België met het aantal inwoners per provincie in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende provincies weer: 1: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2: Provincie Antwerpen, 3: Provincie Vlaams-Brabant, 4: Provincie Waals-Brabant, 5: Provincie West-Vlaanderen, 6: Provincie Oost-Vlaanderen, 7: Provincie Henegouwen, 8: Provincie Luik, 9: Provincie Limburg, 10: Provincie Luxemburg, 11: Provincie Namen ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Provincie Waals-Brabant voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de Provincie Waals-Brabant ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Provincie Waals-Brabant

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de Provincie Waals-Brabant. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2023 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de Provincie Waals-Brabant: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€38.634)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Provincie Waals-Brabant. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Provincie Waals-Brabant was €38.634. Er waren 225.440 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de Provincie Waals-Brabant was €8.709.760.595.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 1 arrondissement (paars), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de Provincie Waals-Brabant in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de Provincie Waals-Brabant (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de Provincie Waals-Brabant in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de Provincie Waals-Brabant: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Waals Gewest.

Inwoners naar leeftijd - Provincie Waals-Brabant

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de Provincie Waals-Brabant.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Provincie Waals-Brabant

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de Provincie Waals-Brabant.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Provincie Waals-Brabant voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de Provincie Waals-Brabant in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen212.795Aantal2023
Mannen200.139Aantal2023
0 tot 10 jaar42.735Aantal2023
10 tot 20 jaar50.831Aantal2023
20 tot 30 jaar48.072Aantal2023
30 tot 40 jaar49.908Aantal2023
40 tot 50 jaar53.449Aantal2023
50 tot 60 jaar57.235Aantal2023
60 tot 70 jaar50.553Aantal2023
70 tot 80 jaar37.810Aantal2023
80 tot 90 jaar17.755Aantal2023
90 jaar en ouder4.586Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de Provincie Waals-Brabant.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd136.409Aantal2023
Gescheiden40.937Aantal2023
Ongehuwd213.664Aantal2023
Verweduwd21.924Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor de Provincie Waals-Brabant.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften225.440Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€8.709.760.595Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€38.634Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.715Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de Provincie Waals-Brabant.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen368.281Aantal2023
Vreemdelingen44.653Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor de Provincie Waals-Brabant.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode20002Code2023
RegionaamProvincie Waals-BrabantNaam2023
Soort regioProvincieCategorisch type2023
Oppervlakte109.721Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen193.382Aantal2023
Aantal inwoners412.934Aantal2023
Aantal huishoudens168.530Aantal2021
Aantal wagens218.017Aantal2021
Dichtheid adressen1,76Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners3,76Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,54Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens1,99Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de Provincie Waals-Brabant.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties879Aantal2020
Huizen-Transacties3.175Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1.571Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1.604Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€30.488Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€46.863Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€17.543Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€16.000Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€37.678Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€57.007Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€20.844Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€18.859Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€46.998Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€69.515Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€23.601Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€22.019Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de Provincie Waals-Brabant.