Statistieken Deelgemeente Saint-Leger

Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Saint-Leger
(grote stijging van 12% naar 2.061 inwoners in 2022)

De bevolking van de deelgemeente Saint-Leger is met 225 personen gegroeid van 1.836 personen in 2011 tot 2.061 personen in 2022 (dat is een grote stijging van 12%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2022 was 20 personen (1,06%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Saint-Leger Saint-Léger (Virton) met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Saint-Leger: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Saint-Leger Saint-Léger (Virton) met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Saint-Leger-Centre Saint-Léger (Virton), 2: buurt Lackram, 3: buurt Saint-Leger-Habitations Disp..

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Saint-Leger voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Saint-Leger ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Saint-Leger

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Saint-Leger. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Saint-Leger: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€39.555)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Saint-Leger. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Saint-Leger was €39.555. Er waren 1.043 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Saint-Leger was €41.255.864.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 8 buurten (blauw), 3 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Saint-Leger in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Saint-Léger (Virton) waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Saint-Leger (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Saint-Leger in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Saint-Leger: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Saint-Leger helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Saint-Léger (Virton) getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Saint-Léger (Virton)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Saint-Léger (Virton). De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de deelgemeente Saint-Leger helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Saint-Léger (Virton) getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Saint-Léger (Virton)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Saint-Léger (Virton). De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Saint-Leger helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Saint-Léger (Virton) getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*1.904Aantal2023
Mannen*1.838Aantal2023
0 tot 10 jaar*417Aantal2023
10 tot 20 jaar*523Aantal2023
20 tot 30 jaar*435Aantal2023
30 tot 40 jaar*500Aantal2023
40 tot 50 jaar*568Aantal2023
50 tot 60 jaar*495Aantal2023
60 tot 70 jaar*393Aantal2023
70 tot 80 jaar*287Aantal2023
80 tot 90 jaar*104Aantal2023
90 jaar en ouder*20Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Saint-Léger (Virton) getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op deelgemeente niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de deelgemeente Saint-Leger helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*1.290Aantal2023
Gescheiden*292Aantal2023
Ongehuwd*1.991Aantal2023
Verweduwd*169Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Saint-Léger (Virton) getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op deelgemeente niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Saint-Leger helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.043Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€41.255.864Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€39.555Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€31.818Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de deelgemeente Saint-Leger.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*3.371Aantal2023
Vreemdelingen*371Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Saint-Léger (Virton) getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op deelgemeente niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Saint-Leger helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode85034ACode2023
RegionaamSaint-LegerNaam2023
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2023
Oppervlakte2.035Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen1.058Aantal2023
Aantal inwoners2.061Aantal2022
Aantal huishoudens847Aantal2021
Aantal wagens1.013Aantal2021
Dichtheid adressen0,52Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners1,01Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens0,42Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens0,50Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de deelgemeente Saint-Leger.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties2Aantal2020
Huizen-Transacties32Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties23Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties9Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de deelgemeente Saint-Leger.