Statistieken Gemeente Flémalle

Aantal inwoners per jaar in de gemeente Flémalle
(groei van 7,9% naar 26.850 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de gemeente Flémalle is met 1.974 inwoners gegroeid van 24.876 inwoners in 2009 tot 26.850 inwoners in 2023 (dat is een groei van 7,9%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2009 tot en met 2023 was 141 inwoners (0,55%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Flémalle met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Flémalle: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Flémalle met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Flemalle-Haute & Flemalle- Grande & Partie Awirs, 2: deelgemeente Ivoz-Ramet, 3: deelgemeente Awirs & Partie Horion-Hozemont, 4: deelgemeente Partie Mons & Partie Horion- Hozemont & de Flemalle-Haute.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Flémalle voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Flémalle ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Flémalle

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Flémalle. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2023 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Flémalle: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€28.965)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Flémalle. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Flémalle was €28.965. Er waren 15.131 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Flémalle was €438.266.811.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 4 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Flémalle in het rood weergegeven.alle gemeenten binnen de gemeente Flémalle waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Flémalle (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Flémalle in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Flémalle: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Luik.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Flémalle

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Flémalle.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Flémalle

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Flémalle.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Flémalle voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Flémalle in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen13.908Aantal2023
Mannen12.942Aantal2023
0 tot 10 jaar3.044Aantal2023
10 tot 20 jaar3.330Aantal2023
20 tot 30 jaar2.891Aantal2023
30 tot 40 jaar3.743Aantal2023
40 tot 50 jaar3.335Aantal2023
50 tot 60 jaar3.582Aantal2023
60 tot 70 jaar3.224Aantal2023
70 tot 80 jaar2.285Aantal2023
80 tot 90 jaar1.118Aantal2023
90 jaar en ouder298Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de gemeente Flémalle.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd7.773Aantal2023
Gescheiden3.005Aantal2023
Ongehuwd14.328Aantal2023
Verweduwd1.744Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Flémalle.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften15.131Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€438.266.811Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€28.964Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€24.063Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de gemeente Flémalle.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen24.758Aantal2023
Vreemdelingen2.092Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor de gemeente Flémalle.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode62120Code2023
RegionaamFlémalleNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Oppervlakte3.657Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen12.545Aantal2023
Aantal inwoners26.850Aantal2023
Aantal huishoudens11.775Aantal2021
Aantal wagens12.992Aantal2021
Dichtheid adressen3,43Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners7,34Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens3,22Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens3,55Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de gemeente Flémalle.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties23Aantal2020
Huizen-Transacties260Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties204Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties56Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de gemeente Flémalle.