Statistieken Arrondissement Luik

Aantal inwoners per jaar in het Arrondissement Luik
(kleine stijging van 4,30% naar 626.069 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in het Arrondissement Luik is met 25.800 inwoners toegenomen van 600.269 inwoners in 2009 tot 626.069 inwoners in 2023 (dat is een kleine stijging van 4,30%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2009 tot en met 2023 was 1.843 inwoners (0,30%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de provincie Luik met het aantal inwoners per arrondissement in 2022
Aantal inwoners op de kaart van het Arrondissement Luik: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de provincie Luik met het aantal inwoners per arrondissement in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende arrondissementen weer: 1: Arrondissement Hoei, 2: Arrondissement Luik, 3: Arrondissement Verviers, 4: Arrondissement Borgworm.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Arrondissement Luik voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in het Arrondissement Luik ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Arrondissement Luik

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in het Arrondissement Luik. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2023 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor het Arrondissement Luik: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€29.490)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Luik. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Luik was €29.490. Er waren 355.561 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in het Arrondissement Luik was €10.485.397.349.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 24 gemeenten (geel), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt het Arrondissement Luik in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in het Arrondissement Luik (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in het Arrondissement Luik in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in het Arrondissement Luik: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in de Provincie Luik.

Inwoners naar leeftijd - Arrondissement Luik

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in het Arrondissement Luik.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Arrondissement Luik

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in het Arrondissement Luik.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Arrondissement Luik voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in het Arrondissement Luik in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen320.569Aantal2023
Mannen305.500Aantal2023
0 tot 10 jaar67.129Aantal2023
10 tot 20 jaar73.447Aantal2023
20 tot 30 jaar78.145Aantal2023
30 tot 40 jaar83.997Aantal2023
40 tot 50 jaar79.242Aantal2023
50 tot 60 jaar81.219Aantal2023
60 tot 70 jaar75.239Aantal2023
70 tot 80 jaar55.303Aantal2023
80 tot 90 jaar25.827Aantal2023
90 jaar en ouder6.521Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor het Arrondissement Luik.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd182.041Aantal2023
Gescheiden70.368Aantal2023
Ongehuwd337.495Aantal2023
Verweduwd36.165Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor het Arrondissement Luik.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften355.561Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€10.485.397.349Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€29.489Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€23.657Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor het Arrondissement Luik.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen542.260Aantal2023
Vreemdelingen83.809Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor het Arrondissement Luik.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode62000Code2023
RegionaamArrondissement LuikNaam2023
Soort regioArrondissementCategorisch type2023
Oppervlakte79.592Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen343.046Aantal2023
Aantal inwoners626.069Aantal2023
Aantal huishoudens287.896Aantal2021
Aantal wagens282.858Aantal2021
Dichtheid adressen4,31Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners7,87Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens3,62Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens3,55Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor het Arrondissement Luik.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1.348Aantal2020
Huizen-Transacties4.938Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties3.923Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1.015Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€45.985Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€24.311Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€24.052Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€5.990Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€60.577Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€33.088Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€32.063Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€7.768Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€83.318Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€41.529Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€40.616Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€8.891Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor het Arrondissement Luik.