Statistieken Gemeente Opzullik

Aantal inwoners per jaar in de gemeente Opzullik
(kleine toename van 3,25% naar 8.420 inwoners in 2023)

De bevolking van de gemeente Opzullik is met 265 inwoners toegenomen van 8.155 inwoners in 2011 tot 8.420 inwoners in 2023 (dat is een kleine toename van 3,25%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2023 was 22 inwoners (0,27%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Opzullik met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Opzullik: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Opzullik met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: Deelgemeente Opzullik, 2: deelgemeente Silly, 3: deelgemeente Hellebecq, 4: deelgemeente Bassilly, 5: deelgemeente Hoves, 6: deelgemeente Graty, 7: deelgemeente Thoricourt, 8: deelgemeente Fouleng, 9: deelgemeente Gondregnies.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Opzullik voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Opzullik ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Opzullik

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Opzullik. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2023 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Opzullik: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€38.618)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Opzullik. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Opzullik was €38.618. Er waren 4.615 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Opzullik was €178.221.998.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 28 buurten (blauw), 12 wijken (oranje), 9 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Opzullik in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Opzullik waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Opzullik (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Opzullik in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Opzullik: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Aat.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Opzullik

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Opzullik.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2011 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Opzullik

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Opzullik.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Opzullik voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Opzullik in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen4.236Aantal2023
Mannen4.184Aantal2023
0 tot 10 jaar774Aantal2023
10 tot 20 jaar1.032Aantal2023
20 tot 30 jaar940Aantal2023
30 tot 40 jaar889Aantal2023
40 tot 50 jaar1.050Aantal2023
50 tot 60 jaar1.323Aantal2023
60 tot 70 jaar1.191Aantal2023
70 tot 80 jaar777Aantal2023
80 tot 90 jaar344Aantal2023
90 jaar en ouder100Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de gemeente Opzullik.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd2.987Aantal2023
Gescheiden734Aantal2023
Ongehuwd4.178Aantal2023
Verweduwd521Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Opzullik.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften4.615Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€178.221.998Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€38.617Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€29.236Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de gemeente Opzullik.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen7.946Aantal2023
Vreemdelingen474Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor de gemeente Opzullik.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode51068Code2023
RegionaamOpzullikNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Oppervlakte6.857Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen3.347Aantal2023
Aantal inwoners8.420Aantal2023
Aantal huishoudens3.340Aantal2021
Aantal wagens4.764Aantal2021
Dichtheid adressen0,49Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners1,23Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens0,49Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens0,69Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de gemeente Opzullik.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2016
Huizen-Transacties59Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties20Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties39Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2016
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2016
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2016
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de gemeente Opzullik.