Statistieken Gemeente Zwevegem

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Zwevegem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Zwevegem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Zwevegem
(grote groei van 12% naar 25.558 inwoners in 2023)

De bevolking van de gemeente Zwevegem is met 2.649 inwoners toegenomen van 22.909 inwoners in 1990 tot 25.558 inwoners in 2023 (dat is een grote groei van 12%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 80 inwoners (0,33%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Zwevegem met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Zwevegem: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Zwevegem met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Zwevegem, 2: deelgemeente Otegem, 3: deelgemeente Heestert, 4: deelgemeente Moen, 5: deelgemeente Sint-Denijs.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Zwevegem voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Zwevegem ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Zwevegem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Zwevegem. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Zwevegem: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€37.142)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Zwevegem. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Zwevegem was €37.142. Er waren 13.772 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Zwevegem was €511.525.425.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 38 buurten (blauw), 12 wijken (oranje), 5 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Zwevegem in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Zwevegem waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Zwevegem (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Zwevegem in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Zwevegem: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Kortrijk.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Zwevegem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Zwevegem.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Zwevegem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Zwevegem.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Zwevegem voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Zwevegem in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Zwevegem voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen12.846Aantal2023
Mannen12.712Aantal2023
0 tot 10 jaar2.689Aantal2023
10 tot 20 jaar2.888Aantal2023
20 tot 30 jaar2.740Aantal2023
30 tot 40 jaar3.237Aantal2023
40 tot 50 jaar3.218Aantal2023
50 tot 60 jaar3.646Aantal2023
60 tot 70 jaar3.183Aantal2023
70 tot 80 jaar2.311Aantal2023
80 tot 90 jaar1.321Aantal2023
90 jaar en ouder325Aantal2023
Aantal inwoners25.558Aantal2023
0 tot 5 jaar1.303Aantal2023
5 tot 10 jaar1.372Aantal2023
10 tot 15 jaar1.453Aantal2023
15 tot 20 jaar1.421Aantal2023
20 tot 25 jaar1.350Aantal2023
25 tot 29 jaar1.373Aantal2023
30 tot 35 jaar1.562Aantal2023
35 tot 40 jaar1.670Aantal2023
40 tot 45 jaar1.617Aantal2023
45 tot 50 jaar1.581Aantal2023
50 tot 55 jaar1.782Aantal2023
55 tot 60 jaar1.852Aantal2023
60 tot 65 jaar1.755Aantal2023
65 tot 70 jaar1.406Aantal2023
70 tot 75 jaar1.222Aantal2023
75 tot 80 jaar1.070Aantal2023
80 tot 85 jaar756Aantal2023
85 tot 90 jaar525Aantal2023
90 tot 95 jaar235Aantal2023
95 jaar en ouder31Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Zwevegem. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd10.691Aantal2023
Gescheiden2.092Aantal2023
Ongehuwd11.332Aantal2023
Verweduwd1.443Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Zwevegem.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden451Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden398Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen76Aantal2023
Winkels: periodieke goederen29Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen33Aantal2023
Winkels: overige8Aantal2023
Winkels146Aantal2023
Horecazaken78Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten174Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden53Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Zwevegem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens10.765Aantal2023
Huishoudens 1 persoon3.059Aantal2023
Huishoudens 2 personen4.023Aantal2023
Huishoudens 3 personen1.528Aantal2023
Huishoudens 4 personen1.592Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen563Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon28%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen37%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften13.772Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€511.525.425Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€37.142Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€29.576Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€533.328.210Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen24.542Aantal2023
Vreemdelingen1.016Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit24.543Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)592Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3651%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)90%Percentage2023
Aantal nationaliteiten371Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit1.008Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)148%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit389Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)44%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Zwevegem.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode34042Code2024
RegionaamZwevegemNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte6.361Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen14.308Aantal2024
Aantal inwoners25.558Aantal2023
Aantal huishoudens10.765Aantal2023
Aantal wagens13.724Aantal2022
Dichtheid adressen2,25Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners4,02Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,69Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens2,16Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Zwevegem.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder735Aantal2023
Alleenwonend3.059Aantal2023
Andere persoon263Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)4.780Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen5.656Aantal2023
Inwonende andere persoon152Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder1.131Aantal2023
Kind bij gehuwd paar4.450Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar1.620Aantal2023
Lid van collectief huishouden285Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)1.882Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen1.414Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Zwevegem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties19Aantal2020
Huizen-Transacties249Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties180Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties69Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€44.991Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€35.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€56.044Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€43.919Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€70.122Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€52.458Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Zwevegem.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders2.521Aantal2023
Eigenaars8.286Aantal2023
% Huurders23%Percentage2023
% Eigenaars77%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Zwevegem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden11.835Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19452.007Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19702.658Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20003.759Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20101.044Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20201.176Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021323Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900720Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen10.152Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen1.662Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie11.669Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie128Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Zwevegem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.