Statistieken Vlaams Gewest

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor het Vlaams Gewest. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor het Vlaams Gewest. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in het Vlaams Gewest
(grote stijging van 20% naar 6.774.807 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in het Vlaams Gewest is met 1.137.223 inwoners gestegen van 5.637.584 inwoners in 1990 tot 6.774.807 inwoners in 2023 (dat is een grote stijging van 20%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 34.461 inwoners (0,56%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van België met het aantal inwoners per gewest in 2023
Aantal inwoners op de kaart van het Vlaams Gewest: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van België met het aantal inwoners per gewest in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende gewesten weer: 1: Vlaams Gewest, 2: Waals Gewest, 3: Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Vlaams Gewest voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in het Vlaams Gewest ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Vlaams Gewest

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in het Vlaams Gewest. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor het Vlaams Gewest: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€35.655)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Vlaams Gewest. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Vlaams Gewest was €35.655. Er waren 3.748.472 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in het Vlaams Gewest was €133.650.201.511.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 5 provincies (bruin) en 1 land (grijs). Bovendien wordt het Vlaams Gewest in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in het Vlaams Gewest (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in het Vlaams Gewest in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in het Vlaams Gewest: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in België.

Inwoners naar leeftijd - Vlaams Gewest

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in het Vlaams Gewest.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Vlaams Gewest

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in het Vlaams Gewest.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Vlaams Gewest voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in het Vlaams Gewest in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor het Vlaams Gewest voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen3.422.488Aantal2023
Mannen3.352.319Aantal2023
0 tot 10 jaar696.126Aantal2023
10 tot 20 jaar763.899Aantal2023
20 tot 30 jaar774.676Aantal2023
30 tot 40 jaar857.825Aantal2023
40 tot 50 jaar861.870Aantal2023
50 tot 60 jaar932.643Aantal2023
60 tot 70 jaar855.405Aantal2023
70 tot 80 jaar620.323Aantal2023
80 tot 90 jaar331.015Aantal2023
90 jaar en ouder81.025Aantal2023
Aantal inwoners6.774.807Aantal2023
0 tot 5 jaar331.322Aantal2023
5 tot 10 jaar361.958Aantal2023
10 tot 15 jaar390.032Aantal2023
15 tot 20 jaar372.857Aantal2023
20 tot 25 jaar373.082Aantal2023
25 tot 29 jaar401.713Aantal2023
30 tot 35 jaar432.664Aantal2023
35 tot 40 jaar423.872Aantal2023
40 tot 45 jaar441.749Aantal2023
45 tot 50 jaar417.419Aantal2023
50 tot 55 jaar452.291Aantal2023
55 tot 60 jaar477.343Aantal2023
60 tot 65 jaar455.759Aantal2023
65 tot 70 jaar396.506Aantal2023
70 tot 75 jaar337.655Aantal2023
75 tot 80 jaar278.050Aantal2023
80 tot 85 jaar188.056Aantal2023
85 tot 90 jaar134.078Aantal2023
90 tot 95 jaar56.488Aantal2023
95 jaar en ouder10.376Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in het Vlaams Gewest. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd2.577.804Aantal2023
Gescheiden595.479Aantal2023
Ongehuwd3.221.340Aantal2023
Verweduwd380.184Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor het Vlaams Gewest.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden118.340Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden106.376Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen17.026Aantal2023
Winkels: periodieke goederen12.421Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen10.716Aantal2023
Winkels: overige1.998Aantal2023
Winkels42.161Aantal2023
Horecazaken25.481Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten38.734Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden11.964Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor het Vlaams Gewest. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens2.908.837Aantal2023
Huishoudens 1 persoon958.057Aantal2023
Huishoudens 2 personen993.059Aantal2023
Huishoudens 3 personen395.968Aantal2023
Huishoudens 4 personen374.835Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen186.918Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon33%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen34%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften3.748.472Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€133.650.201.511Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€35.654Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.909Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€140.277.181.868Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen6.060.299Aantal2023
Vreemdelingen714.508Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit6.056.925Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)421.608Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)818042%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)45020%Percentage2023
Aantal nationaliteiten135.435Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit727.454Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)74031%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit300.323Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)25079%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor het Vlaams Gewest.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode02000Code2024
RegionaamVlaams GewestNaam2024
Soort regioGewestCategorisch type2024
Oppervlakte1.362.573Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen4.184.026Aantal2024
Aantal inwoners6.774.807Aantal2023
Aantal huishoudens2.908.837Aantal2023
Aantal wagens3.281.745Aantal2022
Dichtheid adressen3,07Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners4,97Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,13Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens2,41Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van het Vlaams Gewest.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder237.120Aantal2023
Alleenwonend958.057Aantal2023
Andere persoon119.107Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)1.187.728Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen1.271.306Aantal2023
Inwonende andere persoon110.661Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder370.620Aantal2023
Kind bij gehuwd paar1.140.895Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar406.834Aantal2023
Lid van collectief huishouden85.008Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)463.390Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen408.606Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor het Vlaams Gewest. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties23.383Aantal2020
Huizen-Transacties51.896Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties34.478Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties17.418Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€100.516Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€70.622Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€58.665Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€21.489Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€131.067Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€90.206Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€74.788Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€27.898Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€173.209Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€114.128Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€93.143Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€36.031Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor het Vlaams Gewest.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders914.466Aantal2023
Eigenaars1.997.171Aantal2023
% Huurders31%Percentage2023
% Eigenaars69%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor het Vlaams Gewest. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden3.369.687Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945555.638Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970798.936Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20001.061.090Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010302.759Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020331.833Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202146.635Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900237.886Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen2.207.938Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen1.157.503Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie3.331.996Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie29.453Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor het Vlaams Gewest. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.