Statistieken Vlaams Gewest

Aantal inwoners per jaar in het Vlaams Gewest
(grote toename van 20% naar 6.774.807 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in het Vlaams Gewest is met 1.137.223 inwoners gestegen van 5.637.584 inwoners in 1990 tot 6.774.807 inwoners in 2023 (dat is een grote toename van 20%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 34.461 inwoners (0,56%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van België met het aantal inwoners per gewest in 2022
Aantal inwoners op de kaart van het Vlaams Gewest: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van België met het aantal inwoners per gewest in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende gewesten weer: 1: Vlaams Gewest, 2: Waals Gewest, 3: Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Vlaams Gewest voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in het Vlaams Gewest ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Vlaams Gewest

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in het Vlaams Gewest. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2023 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor het Vlaams Gewest: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€35.655)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Vlaams Gewest. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Vlaams Gewest was €35.655. Er waren 3.748.472 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in het Vlaams Gewest was €133.650.201.511.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 5 provincies (bruin) en 1 land (grijs). Bovendien wordt het Vlaams Gewest in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in het Vlaams Gewest (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in het Vlaams Gewest in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in het Vlaams Gewest: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in België.

Inwoners naar leeftijd - Vlaams Gewest

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in het Vlaams Gewest.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Vlaams Gewest

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in het Vlaams Gewest.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Vlaams Gewest voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in het Vlaams Gewest in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen3.422.488Aantal2023
Mannen3.352.319Aantal2023
0 tot 10 jaar696.126Aantal2023
10 tot 20 jaar763.899Aantal2023
20 tot 30 jaar774.676Aantal2023
30 tot 40 jaar857.825Aantal2023
40 tot 50 jaar861.870Aantal2023
50 tot 60 jaar932.643Aantal2023
60 tot 70 jaar855.405Aantal2023
70 tot 80 jaar620.323Aantal2023
80 tot 90 jaar331.015Aantal2023
90 jaar en ouder81.025Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor het Vlaams Gewest.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd2.577.804Aantal2023
Gescheiden595.479Aantal2023
Ongehuwd3.221.340Aantal2023
Verweduwd380.184Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor het Vlaams Gewest.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften3.748.472Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€133.650.201.511Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€35.654Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.909Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor het Vlaams Gewest.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen6.060.299Aantal2023
Vreemdelingen714.508Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor het Vlaams Gewest.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode02000Code2023
RegionaamVlaams GewestNaam2023
Soort regioGewestCategorisch type2023
Oppervlakte1.362.573Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen4.071.772Aantal2023
Aantal inwoners6.774.807Aantal2023
Aantal huishoudens2.864.599Aantal2021
Aantal wagens3.257.309Aantal2021
Dichtheid adressen2,99Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners4,97Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,10Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens2,39Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor het Vlaams Gewest.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties23.383Aantal2020
Huizen-Transacties51.896Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties34.478Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties17.418Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€100.516Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€70.622Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€58.665Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€21.489Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€131.067Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€90.206Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€74.788Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€27.898Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€173.209Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€114.128Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€93.143Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€36.031Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor het Vlaams Gewest.