Statistieken Wijk 1 Outrelouxhe + Partie de Ombret-Rawsa

Aantal inwoners per jaar in de Wijk 1 Outrelouxhe + Partie de Ombret-Rawsa
(afname van 18% naar 114 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners in de Wijk 1 Outrelouxhe + Partie de Ombret-Rawsa is met 25 inwoners gedaald van 139 inwoners in 2011 tot 114 inwoners in 2022 (dat is een afname van 18%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2022 was -2 inwoners (-1,74%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 1 Outrelouxhe + Partie de Ombret-Rawsa met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de Wijk 1 Outrelouxhe + Partie de Ombret-Rawsa: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 1 Outrelouxhe + Partie de Ombret-Rawsa met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Rawsa, 2: buurt Fagne Rawsa.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Wijk 1 Outrelouxhe + Partie de Ombret-Rawsa voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de Wijk 1 Outrelouxhe + Partie de Ombret-Rawsa ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Wijk 1 Outrelouxhe + Partie de Ombret-Rawsa

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de Wijk 1 Outrelouxhe + Partie de Ombret-Rawsa. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de Wijk 1 Outrelouxhe + Partie de Ombret-Rawsa: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€25.462)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Wijk 1 Outrelouxhe + Partie de Ombret-Rawsa. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Wijk 1 Outrelouxhe + Partie de Ombret-Rawsa was €25.462. Er waren 74 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de Wijk 1 Outrelouxhe + Partie de Ombret-Rawsa was €1.884.197.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 19 buurten (blauw), 13 wijken (oranje), 5 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de Wijk 1 Outrelouxhe + Partie de Ombret-Rawsa in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Modave waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de Wijk 1 Outrelouxhe + Partie de Ombret-Rawsa (2015 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de Wijk 1 Outrelouxhe + Partie de Ombret-Rawsa in de periode van 2015 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de Wijk 1 Outrelouxhe + Partie de Ombret-Rawsa: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de Wijk 1 Outrelouxhe + Partie de Ombret-Rawsa helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Modave getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Modave

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Modave. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de Wijk 1 Outrelouxhe + Partie de Ombret-Rawsa helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Modave getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Modave

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Modave. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de Wijk 1 Outrelouxhe + Partie de Ombret-Rawsa helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Modave getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*2.102Aantal2023
Mannen*2.117Aantal2023
0 tot 10 jaar*455Aantal2023
10 tot 20 jaar*500Aantal2023
20 tot 30 jaar*445Aantal2023
30 tot 40 jaar*608Aantal2023
40 tot 50 jaar*532Aantal2023
50 tot 60 jaar*604Aantal2023
60 tot 70 jaar*593Aantal2023
70 tot 80 jaar*320Aantal2023
80 tot 90 jaar*139Aantal2023
90 jaar en ouder*23Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Modave getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op wijk niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de Wijk 1 Outrelouxhe + Partie de Ombret-Rawsa helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*1.367Aantal2023
Gescheiden*442Aantal2023
Ongehuwd*2.206Aantal2023
Verweduwd*204Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Modave getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op wijk niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de Wijk 1 Outrelouxhe + Partie de Ombret-Rawsa helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften74Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€1.884.197Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€25.462Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€15.586Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de Wijk 1 Outrelouxhe + Partie de Ombret-Rawsa.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*4.065Aantal2023
Vreemdelingen*154Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Modave getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op wijk niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de Wijk 1 Outrelouxhe + Partie de Ombret-Rawsa helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode61041D1Code2023
RegionaamWijk 1 Outrelouxhe + Partie de Ombret-RawsaNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Oppervlakte216Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen44Aantal2023
Aantal inwoners114Aantal2022
Aantal huishoudens48Aantal2021
Aantal wagens75Aantal2021
Dichtheid adressen0,20Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners0,53Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens0,22Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens0,35Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de Wijk 1 Outrelouxhe + Partie de Ombret-Rawsa.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen-Transacties1Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2019
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de Wijk 1 Outrelouxhe + Partie de Ombret-Rawsa.