Statistieken Arrondissement Hoei

Aantal inwoners per jaar in het Arrondissement Hoei
(groei van 8,3% naar 115.702 inwoners in 2023)

De bevolking van het Arrondissement Hoei is met 8.909 personen gegroeid van 106.793 personen in 2009 tot 115.702 personen in 2023 (dat is een groei van 8,3%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2009 tot en met 2023 was 636 personen (0,57%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers groeien ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de provincie Luik met het aantal inwoners per arrondissement in 2022
Aantal inwoners op de kaart van het Arrondissement Hoei: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de provincie Luik met het aantal inwoners per arrondissement in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende arrondissementen weer: 1: Arrondissement Hoei, 2: Arrondissement Luik, 3: Arrondissement Verviers, 4: Arrondissement Borgworm.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Arrondissement Hoei voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in het Arrondissement Hoei ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Arrondissement Hoei

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in het Arrondissement Hoei. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2023 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor het Arrondissement Hoei: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€32.594)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Hoei. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Hoei was €32.594. Er waren 64.570 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in het Arrondissement Hoei was €2.104.571.123.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 17 gemeenten (geel), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt het Arrondissement Hoei in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in het Arrondissement Hoei (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in het Arrondissement Hoei in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in het Arrondissement Hoei: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in de Provincie Luik.

Inwoners naar leeftijd - Arrondissement Hoei

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in het Arrondissement Hoei.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Arrondissement Hoei

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in het Arrondissement Hoei.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Arrondissement Hoei voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in het Arrondissement Hoei in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen58.855Aantal2023
Mannen56.847Aantal2023
0 tot 10 jaar11.944Aantal2023
10 tot 20 jaar14.127Aantal2023
20 tot 30 jaar13.306Aantal2023
30 tot 40 jaar15.253Aantal2023
40 tot 50 jaar15.135Aantal2023
50 tot 60 jaar16.305Aantal2023
60 tot 70 jaar14.550Aantal2023
70 tot 80 jaar9.792Aantal2023
80 tot 90 jaar4.230Aantal2023
90 jaar en ouder1.060Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor het Arrondissement Hoei.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd34.779Aantal2023
Gescheiden12.864Aantal2023
Ongehuwd61.527Aantal2023
Verweduwd6.532Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor het Arrondissement Hoei.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften64.570Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€2.104.571.123Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€32.593Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€26.424Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor het Arrondissement Hoei.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen110.450Aantal2023
Vreemdelingen5.252Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor het Arrondissement Hoei.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode61000Code2023
RegionaamArrondissement HoeiNaam2023
Soort regioArrondissementCategorisch type2023
Oppervlakte66.121Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen49.590Aantal2023
Aantal inwoners115.702Aantal2023
Aantal huishoudens49.339Aantal2021
Aantal wagens61.680Aantal2021
Dichtheid adressen0,75Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners1,75Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens0,75Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens0,93Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor het Arrondissement Hoei.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties144Aantal2020
Huizen-Transacties1.083Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties598Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties485Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€10.747Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€8.102Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€13.009Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€9.002Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€16.554Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€10.580Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor het Arrondissement Hoei.