Statistieken Arrondissement Brussel-Hoofdstad

Aantal inwoners per jaar in het Arrondissement Brussel-Hoofdstad
(grote toename van 16% naar 1.241.175 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in het Arrondissement Brussel-Hoofdstad is met 172.643 personen gestegen van 1.068.532 personen in 2009 tot 1.241.175 personen in 2023 (dat is een grote toename van 16%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2009 tot en met 2023 was 12.332 personen (1,08%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de prussels Hoofdstedelijk Gewest met het aantal inwoners per arrondissement in 2022
Aantal inwoners op de kaart van het Arrondissement Brussel-Hoofdstad: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de prussels Hoofdstedelijk Gewest met het aantal inwoners per arrondissement in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende arrondissementen weer: 1: Arrondissement Brussel-Hoofdstad.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Arrondissement Brussel-Hoofdstad voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in het Arrondissement Brussel-Hoofdstad ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Arrondissement Brussel-Hoofdstad

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in het Arrondissement Brussel-Hoofdstad. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2023 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor het Arrondissement Brussel-Hoofdstad: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€29.284)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Brussel-Hoofdstad. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Brussel-Hoofdstad was €29.284. Er waren 617.361 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in het Arrondissement Brussel-Hoofdstad was €18.078.972.076.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 19 gemeenten (geel), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt het Arrondissement Brussel-Hoofdstad in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in het Arrondissement Brussel-Hoofdstad (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in het Arrondissement Brussel-Hoofdstad in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in het Arrondissement Brussel-Hoofdstad: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Inwoners naar leeftijd - Arrondissement Brussel-Hoofdstad

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in het Arrondissement Brussel-Hoofdstad.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2007 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Arrondissement Brussel-Hoofdstad

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in het Arrondissement Brussel-Hoofdstad.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Arrondissement Brussel-Hoofdstad voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in het Arrondissement Brussel-Hoofdstad in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen632.913Aantal2023
Mannen608.262Aantal2023
0 tot 10 jaar154.153Aantal2023
10 tot 20 jaar149.744Aantal2023
20 tot 30 jaar188.842Aantal2023
30 tot 40 jaar202.221Aantal2023
40 tot 50 jaar176.885Aantal2023
50 tot 60 jaar148.709Aantal2023
60 tot 70 jaar105.432Aantal2023
70 tot 80 jaar68.897Aantal2023
80 tot 90 jaar35.699Aantal2023
90 jaar en ouder10.593Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor het Arrondissement Brussel-Hoofdstad.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd355.377Aantal2023
Gescheiden99.706Aantal2023
Ongehuwd741.269Aantal2023
Verweduwd44.823Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor het Arrondissement Brussel-Hoofdstad.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften617.361Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€18.078.972.076Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€29.284Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€21.301Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor het Arrondissement Brussel-Hoofdstad.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen783.023Aantal2023
Vreemdelingen458.152Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor het Arrondissement Brussel-Hoofdstad.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode21000Code2023
RegionaamArrondissement Brussel-HoofdstadNaam2023
Soort regioArrondissementCategorisch type2023
Oppervlakte16.242Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen584.142Aantal2023
Aantal inwoners1.241.175Aantal2023
Aantal huishoudens556.939Aantal2021
Aantal wagens323.166Aantal2021
Dichtheid adressen35,96Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners76,42Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens34,29Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens19,90Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor het Arrondissement Brussel-Hoofdstad.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties8.375Aantal2020
Huizen-Transacties2.100Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1.948Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties152Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€122.077Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€32.662Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€16.622Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€191.578Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€154.861Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€42.805Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€20.559Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€248.684Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€196.987Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€50.473Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€22.733Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€343.552Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor het Arrondissement Brussel-Hoofdstad.