Statistieken Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(grote toename van 16% naar 1.241.175 inwoners in 2023)

De bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is met 172.643 personen toegenomen van 1.068.532 personen in 2009 tot 1.241.175 personen in 2023 (dat is een grote toename van 16%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2009 tot en met 2023 was 12.332 personen (1,08%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van België met het aantal inwoners per gewest in 2023
Aantal inwoners op de kaart van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van België met het aantal inwoners per gewest in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende gewesten weer: 1: Vlaams Gewest, 2: Waals Gewest, 3: Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2022 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€29.284)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was €29.284. Er waren 617.361 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was €18.078.972.076.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: en 1 land (grijs). Bovendien wordt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in België.

Inwoners naar leeftijd - Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2006 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen632.913Aantal2023
Mannen608.262Aantal2023
0 tot 10 jaar154.153Aantal2023
10 tot 20 jaar149.744Aantal2023
20 tot 30 jaar188.842Aantal2023
30 tot 40 jaar202.221Aantal2023
40 tot 50 jaar176.885Aantal2023
50 tot 60 jaar148.709Aantal2023
60 tot 70 jaar105.432Aantal2023
70 tot 80 jaar68.897Aantal2023
80 tot 90 jaar35.699Aantal2023
90 jaar en ouder10.593Aantal2023
Aantal inwoners1.241.175Aantal2023
0 tot 5 jaargeen dataAantal
5 tot 10 jaargeen dataAantal
10 tot 15 jaargeen dataAantal
15 tot 20 jaargeen dataAantal
20 tot 25 jaargeen dataAantal
25 tot 29 jaargeen dataAantal
30 tot 35 jaargeen dataAantal
35 tot 40 jaargeen dataAantal
40 tot 45 jaargeen dataAantal
45 tot 50 jaargeen dataAantal
50 tot 55 jaargeen dataAantal
55 tot 60 jaargeen dataAantal
60 tot 65 jaargeen dataAantal
65 tot 70 jaargeen dataAantal
70 tot 75 jaargeen dataAantal
75 tot 80 jaargeen dataAantal
80 tot 85 jaargeen dataAantal
85 tot 90 jaargeen dataAantal
90 tot 95 jaargeen dataAantal
95 jaar en oudergeen dataAantal
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd355.377Aantal2023
Gescheiden99.706Aantal2023
Ongehuwd741.269Aantal2023
Verweduwd44.823Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden22.468Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden19.917Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen4.389Aantal2023
Winkels: periodieke goederen2.376Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen1.332Aantal2023
Winkels: overige564Aantal2023
Winkels8.661Aantal2023
Horecazaken5.669Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten5.587Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden2.551Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens561.414Aantal2022
Huishoudens 1 persoongeen dataAantal
Huishoudens 2 personengeen dataAantal
Huishoudens 3 personengeen dataAantal
Huishoudens 4 personengeen dataAantal
Huishoudens 5 of meer personengeen dataAantal
% Huishoudens 1 persoon0%Percentage2022
% Huishoudens 2 personen0%Percentage2022
% Huishoudens 3 personen0%Percentage2022
% Huishoudens 4 personen0%Percentage2022
% Huishoudens 5 of meer personen0%Percentage2022
Gemiddelde huishoudensgrootte0Aantal2022
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften617.361Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€18.078.972.076Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€29.284Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€21.301Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€19.428.993.112Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen783.023Aantal2023
Vreemdelingen458.152Aantal2023
Belgische huidige nationaliteitgeen dataAantal
EU huidige nationaliteit (zonder België)geen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)geen dataPercentage
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)geen dataPercentage
Aantal nationaliteitengeen dataAantal
Niet-Belgische huidige nationaliteitgeen dataAantal
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)geen dataPercentage
Niet-EU huidige nationaliteitgeen dataAantal
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)geen dataPercentage
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode04000Code2024
RegionaamBrussels Hoofdstedelijk GewestNaam2024
Soort regioGewestCategorisch type2024
Oppervlakte16.242Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen657.947Aantal2024
Aantal inwoners1.241.175Aantal2023
Aantal huishoudens561.414Aantal2022
Aantal wagens319.205Aantal2022
Dichtheid adressen40,51Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners76,42Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens34,57Aantal per hectare2022
Dichtheid wagens19,65Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande oudergeen dataAantal
Alleenwonendgeen dataAantal
Andere persoongeen dataAantal
Gehuwd met kind(eren)geen dataAantal
Gehuwd zonder kinderengeen dataAantal
Inwonende andere persoongeen dataAantal
Kind bij alleenstaande oudergeen dataAantal
Kind bij gehuwd paargeen dataAantal
Kind bij ongehuwd samenwonend paargeen dataAantal
Lid van collectief huishoudengeen dataAantal
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)geen dataAantal
Ongehuwd samenwonend zonder kinderengeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties8.375Aantal2020
Huizen-Transacties2.100Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1.948Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties152Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€122.077Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€32.662Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€16.622Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€191.578Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€154.861Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€42.805Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€20.559Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€248.684Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€196.987Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€50.473Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€22.733Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€343.552Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurdersgeen dataAantal
Eigenaarsgeen dataAantal
% Huurders0%Percentage2022
% Eigenaars0%Percentage2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenhedengeen dataAantal
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945geen dataAantal
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970geen dataAantal
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000geen dataAantal
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010geen dataAantal
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020geen dataAantal
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021geen dataAantal
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900geen dataAantal
Woongelegenheden in eengezinswoningengeen dataAantal
Woongelegenheden in meergezinswoningengeen dataAantal
Woongelegenheden met woonfunctiegeen dataAantal
Woongelegenheden zonder woonfunctiegeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.