Statistieken Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn op AlleCijfers ook per provincie, arrondissement, gemeente, deelgemeente, wijk en buurt te vinden
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen / Bevolkingspiramide / Burgerlijke staat / Dichtheid / Inkomen / Inwoners / Kaart / Leeftijdsgroepen / Nationaliteit / Tabel 100 onderwerpen / Woningen / Gebieden in België

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een gebied binnen België. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt 0 provincies.

Definities
Aantal inwoners per jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van België met het aantal inwoners per gewest in 2021
Aantal inwoners op de kaart van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van België met het aantal inwoners per gewest in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende gewesten weer: 1: Vlaams Gewest, 2: Waals Gewest, 3: Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor 2022 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2019 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De gegevens gelden voor: 2022 (adressen), 2022 (inwoners), 2019 (huishoudens) en 2019 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€29.284)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was €29.284. Er waren 617.361 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was €18.078.972.076.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: en 1 land (grijs). Bovendien wordt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in België.

Inwoners naar leeftijd - Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2011 tot en met 2022 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor 2022

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2022. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen622.356Aantal2022
Mannen600.281Aantal2022
0 tot 10 jaar156.101Aantal2022
10 tot 20 jaar145.276Aantal2022
20 tot 30 jaar183.467Aantal2022
30 tot 40 jaar198.906Aantal2022
40 tot 50 jaar174.935Aantal2022
50 tot 60 jaar146.136Aantal2022
60 tot 70 jaar103.773Aantal2022
70 tot 80 jaar67.257Aantal2022
80 tot 90 jaar36.250Aantal2022
90 jaar en ouder10.536Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd357.061Aantal2022
Gescheiden100.118Aantal2022
Ongehuwd719.575Aantal2022
Verweduwd45.883Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften617.361Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€18.078.972.076Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€29.284Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen783.900Aantal2022
Vreemdelingen438.737Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode04000Code2022
RegionaamBrussels Hoofdstedelijk GewestNaam2022
Soort regioGewestCategorisch type2022
Oppervlakte16.242Oppervlakte in hectare2022
Aantal adressen581.807Aantal2022
Aantal inwoners1.222.637Aantal2022
Aantal huishoudens549.080Aantal2019
Aantal wagens329.314Aantal2019
Dichtheid adressen35,82Aantal per hectare2022
Dichtheid inwoners74,92Aantal per hectare2021
Dichtheid huishoudens33,81Aantal per hectare2019
Dichtheid wagens20,27Aantal per hectare2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties8.375Aantal2020
Huizen-Transacties2.100Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1.948Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties152Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€122.077Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€32.662Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€16.622Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€191.578Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€154.861Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€42.805Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€20.559Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€248.684Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€196.987Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€50.473Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€22.733Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€343.552Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.