Statistieken Arrondissement Diksmuide

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor het Arrondissement Diksmuide. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor het Arrondissement Diksmuide. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in het Arrondissement Diksmuide
(grote groei van 12% naar 52.486 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in het Arrondissement Diksmuide is met 5.791 inwoners gegroeid van 46.695 inwoners in 1990 tot 52.486 inwoners in 2023 (dat is een grote groei van 12%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 175 inwoners (0,36%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van het Arrondissement Diksmuide met het aantal inwoners per gemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van het Arrondissement Diksmuide: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van het Arrondissement Diksmuide met het aantal inwoners per gemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: gemeente Diksmuide, 2: gemeente Houthulst, 3: gemeente Koekelare, 4: gemeente Kortemark, 5: gemeente Lo-Reninge.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Arrondissement Diksmuide voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in het Arrondissement Diksmuide ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Arrondissement Diksmuide

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in het Arrondissement Diksmuide. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor het Arrondissement Diksmuide: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€31.631)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Diksmuide. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Diksmuide was €31.631. Er waren 29.020 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in het Arrondissement Diksmuide was €917.928.825.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 5 gemeenten (geel), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt het Arrondissement Diksmuide in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in het Arrondissement Diksmuide (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in het Arrondissement Diksmuide in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in het Arrondissement Diksmuide: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in de Provincie West-Vlaanderen.

Inwoners naar leeftijd - Arrondissement Diksmuide

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in het Arrondissement Diksmuide.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Arrondissement Diksmuide

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in het Arrondissement Diksmuide.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Arrondissement Diksmuide voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in het Arrondissement Diksmuide in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor het Arrondissement Diksmuide voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen26.194Aantal2023
Mannen26.292Aantal2023
0 tot 10 jaar5.600Aantal2023
10 tot 20 jaar5.775Aantal2023
20 tot 30 jaar5.670Aantal2023
30 tot 40 jaar6.758Aantal2023
40 tot 50 jaar6.391Aantal2023
50 tot 60 jaar7.445Aantal2023
60 tot 70 jaar6.645Aantal2023
70 tot 80 jaar4.652Aantal2023
80 tot 90 jaar2.776Aantal2023
90 jaar en ouder774Aantal2023
Aantal inwoners52.486Aantal2023
0 tot 5 jaar2.693Aantal2023
5 tot 10 jaar2.813Aantal2023
10 tot 15 jaar3.004Aantal2023
15 tot 20 jaar2.687Aantal2023
20 tot 25 jaar2.723Aantal2023
25 tot 29 jaar2.874Aantal2023
30 tot 35 jaar3.375Aantal2023
35 tot 40 jaar3.297Aantal2023
40 tot 45 jaar3.303Aantal2023
45 tot 50 jaar3.008Aantal2023
50 tot 55 jaar3.469Aantal2023
55 tot 60 jaar3.911Aantal2023
60 tot 65 jaar3.581Aantal2023
65 tot 70 jaar3.003Aantal2023
70 tot 75 jaar2.491Aantal2023
75 tot 80 jaar2.007Aantal2023
80 tot 85 jaar1.515Aantal2023
85 tot 90 jaar1.077Aantal2023
90 tot 95 jaar483Aantal2023
95 jaar en ouder103Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in het Arrondissement Diksmuide. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd21.305Aantal2023
Gescheiden4.583Aantal2023
Ongehuwd23.267Aantal2023
Verweduwd3.331Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor het Arrondissement Diksmuide.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden973Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden872Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen160Aantal2023
Winkels: periodieke goederen71Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen93Aantal2023
Winkels: overige18Aantal2023
Winkels342Aantal2023
Horecazaken181Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten349Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden101Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor het Arrondissement Diksmuide. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens22.190Aantal2023
Huishoudens 1 persoon6.787Aantal2023
Huishoudens 2 personen7.917Aantal2023
Huishoudens 3 personen3.149Aantal2023
Huishoudens 4 personen3.146Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen1.191Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon30%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen35%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften29.020Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€917.928.825Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€31.630Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€26.528Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€923.863.197Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen50.569Aantal2023
Vreemdelingen1.917Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit50.560Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)1.142Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)11951%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)175%Percentage2023
Aantal nationaliteiten741Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit1.849Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)315%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit612Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)93%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor het Arrondissement Diksmuide.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode32000Code2024
RegionaamArrondissement DiksmuideNaam2024
Soort regioArrondissementCategorisch type2024
Oppervlakte36.503Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen28.461Aantal2024
Aantal inwoners52.486Aantal2023
Aantal huishoudens22.190Aantal2023
Aantal wagens26.853Aantal2022
Dichtheid adressen0,78Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners1,44Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens0,61Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens0,74Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van het Arrondissement Diksmuide.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder1.455Aantal2023
Alleenwonend6.787Aantal2023
Andere persoon625Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)9.696Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen10.966Aantal2023
Inwonende andere persoon504Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder2.314Aantal2023
Kind bij gehuwd paar8.964Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar3.273Aantal2023
Lid van collectief huishouden709Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)3.766Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen2.852Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor het Arrondissement Diksmuide. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties46Aantal2020
Huizen-Transacties436Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties269Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties167Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€13.766Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€9.163Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€16.919Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€12.007Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€20.444Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€14.472Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor het Arrondissement Diksmuide.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders5.357Aantal2023
Eigenaars16.948Aantal2023
% Huurders24%Percentage2023
% Eigenaars76%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor het Arrondissement Diksmuide. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden24.580Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19457.118Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19704.031Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20006.282Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20102.616Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20202.601Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021401Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19001.055Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen21.088Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen3.406Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie24.349Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie95Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor het Arrondissement Diksmuide. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.