Statistieken Gemeente Koekelare

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Koekelare. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Koekelare. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Koekelare
(grote stijging van 16% naar 8.870 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de gemeente Koekelare is met 1.211 personen toegenomen van 7.659 personen in 1990 tot 8.870 personen in 2023 (dat is een grote stijging van 16%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 37 personen (0,45%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Koekelare met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Koekelare: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Koekelare met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Koekelare, 2: deelgemeente Bovekerke, 3: deelgemeente Zande.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Koekelare voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Koekelare ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Koekelare

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Koekelare. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Koekelare: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€32.720)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Koekelare. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Koekelare was €32.720. Er waren 4.965 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Koekelare was €162.453.246.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 17 buurten (blauw), 5 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Koekelare in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Koekelare waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Koekelare (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Koekelare in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Koekelare: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Diksmuide.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Koekelare

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Koekelare.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Koekelare

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Koekelare.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Koekelare voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Koekelare in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Koekelare voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen4.434Aantal2023
Mannen4.436Aantal2023
0 tot 10 jaar936Aantal2023
10 tot 20 jaar931Aantal2023
20 tot 30 jaar896Aantal2023
30 tot 40 jaar1.138Aantal2023
40 tot 50 jaar1.099Aantal2023
50 tot 60 jaar1.233Aantal2023
60 tot 70 jaar1.221Aantal2023
70 tot 80 jaar811Aantal2023
80 tot 90 jaar481Aantal2023
90 jaar en ouder124Aantal2023
Aantal inwoners8.870Aantal2023
0 tot 5 jaar444Aantal2023
5 tot 10 jaar474Aantal2023
10 tot 15 jaar499Aantal2023
15 tot 20 jaar414Aantal2023
20 tot 25 jaar410Aantal2023
25 tot 29 jaar467Aantal2023
30 tot 35 jaar531Aantal2023
35 tot 40 jaar596Aantal2023
40 tot 45 jaar586Aantal2023
45 tot 50 jaar508Aantal2023
50 tot 55 jaar551Aantal2023
55 tot 60 jaar662Aantal2023
60 tot 65 jaar628Aantal2023
65 tot 70 jaar576Aantal2023
70 tot 75 jaar453Aantal2023
75 tot 80 jaar335Aantal2023
80 tot 85 jaar254Aantal2023
85 tot 90 jaar206Aantal2023
90 tot 95 jaar81Aantal2023
95 jaar en ouder14Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar de positie van de inwoners in huishoudens in de gemeente Koekelare.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd3.639Aantal2023
Gescheiden897Aantal2023
Ongehuwd3.749Aantal2023
Verweduwd585Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Koekelare.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden144Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden133Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen25Aantal2023
Winkels: periodieke goederen12Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen12Aantal2023
Winkels: overige1Aantal2023
Winkels50Aantal2023
Horecazaken32Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten51Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden11Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Koekelare. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens3.871Aantal2023
Huishoudens 1 persoon1.217Aantal2023
Huishoudens 2 personen1.423Aantal2023
Huishoudens 3 personen570Aantal2023
Huishoudens 4 personen499Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen162Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon31%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen36%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen4%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften4.965Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€162.453.246Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€32.719Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.420Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€143.704.210Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. Dit is het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten (bijvoorbeeld alimentatie), premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen. De cijfers over het inkomen in een gebied worden weergegeven wanneer in het gebied 100 huishoudens of meer woonachtig zijn. Bovendien mag er geen enkel huishouden zijn die 30 procent of meer van de totale inkomenssom van het gebied heeft.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen8.720Aantal2023
Vreemdelingen150Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit8.718Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)82Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1871%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)10%Percentage2023
Aantal nationaliteiten97Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit131Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)22%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit37Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Koekelare.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode32010Code2024
RegionaamKoekelareNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte3.944Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen4.656Aantal2024
Aantal inwoners8.870Aantal2023
Aantal huishoudens3.871Aantal2023
Aantal wagens4.615Aantal2022
Dichtheid adressen1,18Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners2,25Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens0,98Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens1,17Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Koekelare.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder273Aantal2023
Alleenwonend1.217Aantal2023
Andere persoon61Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)1.530Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen2.004Aantal2023
Inwonende andere persoon68Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder453Aantal2023
Kind bij gehuwd paar1.371Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar563Aantal2023
Lid van collectief huishouden88Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)672Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen478Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Koekelare. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties9Aantal2020
Huizen-Transacties93Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties61Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties32Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€36.473Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€42.064Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€49.204Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Koekelare. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders943Aantal2023
Eigenaars2.954Aantal2023
% Huurders24%Percentage2023
% Eigenaars76%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Koekelare. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden4.192Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945751Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970888Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20001.265Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010462Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020435Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202172Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900246Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen3.538Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen642Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie4.157Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie18Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Koekelare. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.