Statistieken Arrondissement Ieper

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor het Arrondissement Ieper. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor het Arrondissement Ieper. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in het Arrondissement Ieper
(kleine toename van 4,91% naar 107.840 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in het Arrondissement Ieper is met 5.046 personen gestegen van 102.794 personen in 1990 tot 107.840 personen in 2023 (dat is een kleine toename van 4,91%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 153 personen (0,15%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van het Arrondissement Ieper met het aantal inwoners per gemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van het Arrondissement Ieper: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van het Arrondissement Ieper met het aantal inwoners per gemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: gemeente Ieper, 2: gemeente Mesen, 3: gemeente Poperinge, 4: gemeente Wervik, 5: gemeente Zonnebeke, 6: gemeente Heuvelland, 7: gemeente Langemark-Poelkapelle, 8: gemeente Vleteren.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Arrondissement Ieper voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in het Arrondissement Ieper ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Arrondissement Ieper

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in het Arrondissement Ieper. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor het Arrondissement Ieper: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€31.583)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Ieper. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Ieper was €31.583. Er waren 60.129 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in het Arrondissement Ieper was €1.899.080.095.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 8 gemeenten (geel), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt het Arrondissement Ieper in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in het Arrondissement Ieper (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in het Arrondissement Ieper in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in het Arrondissement Ieper: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in de Provincie West-Vlaanderen.

Inwoners naar leeftijd - Arrondissement Ieper

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in het Arrondissement Ieper.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Arrondissement Ieper

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in het Arrondissement Ieper.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Arrondissement Ieper voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in het Arrondissement Ieper in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor het Arrondissement Ieper voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen53.929Aantal2023
Mannen53.911Aantal2023
0 tot 10 jaar10.897Aantal2023
10 tot 20 jaar12.460Aantal2023
20 tot 30 jaar11.862Aantal2023
30 tot 40 jaar12.912Aantal2023
40 tot 50 jaar13.131Aantal2023
50 tot 60 jaar14.876Aantal2023
60 tot 70 jaar13.874Aantal2023
70 tot 80 jaar10.485Aantal2023
80 tot 90 jaar5.821Aantal2023
90 jaar en ouder1.522Aantal2023
Aantal inwoners107.840Aantal2023
0 tot 5 jaar5.202Aantal2023
5 tot 10 jaar5.633Aantal2023
10 tot 15 jaar6.321Aantal2023
15 tot 20 jaar6.176Aantal2023
20 tot 25 jaar5.955Aantal2023
25 tot 29 jaar5.902Aantal2023
30 tot 35 jaar6.484Aantal2023
35 tot 40 jaar6.360Aantal2023
40 tot 45 jaar6.623Aantal2023
45 tot 50 jaar6.458Aantal2023
50 tot 55 jaar7.045Aantal2023
55 tot 60 jaar7.769Aantal2023
60 tot 65 jaar7.360Aantal2023
65 tot 70 jaar6.427Aantal2023
70 tot 75 jaar5.661Aantal2023
75 tot 80 jaar4.710Aantal2023
80 tot 85 jaar3.330Aantal2023
85 tot 90 jaar2.246Aantal2023
90 tot 95 jaar995Aantal2023
95 jaar en ouder179Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in het Arrondissement Ieper. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd43.468Aantal2023
Gescheiden8.995Aantal2023
Ongehuwd48.565Aantal2023
Verweduwd6.812Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor het Arrondissement Ieper.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden2.234Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden2.023Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen343Aantal2023
Winkels: periodieke goederen203Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen199Aantal2023
Winkels: overige29Aantal2023
Winkels774Aantal2023
Horecazaken496Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten753Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden211Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor het Arrondissement Ieper. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens46.540Aantal2023
Huishoudens 1 persoon15.078Aantal2023
Huishoudens 2 personen16.574Aantal2023
Huishoudens 3 personen5.975Aantal2023
Huishoudens 4 personen6.275Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen2.638Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon32%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen35%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften60.129Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€1.899.080.095Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€31.583Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€26.182Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€1.977.350.949Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen101.459Aantal2023
Vreemdelingen6.381Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit101.455Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)3.796Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)18902%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)561%Percentage2023
Aantal nationaliteiten1.712Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit6.656Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)956%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit2.714Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)313%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor het Arrondissement Ieper.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode33000Code2024
RegionaamArrondissement IeperNaam2024
Soort regioArrondissementCategorisch type2024
Oppervlakte55.372Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen65.044Aantal2024
Aantal inwoners107.840Aantal2023
Aantal huishoudens46.540Aantal2023
Aantal wagens54.560Aantal2022
Dichtheid adressen1,17Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners1,95Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens0,84Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens0,99Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van het Arrondissement Ieper.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder3.344Aantal2023
Alleenwonend15.078Aantal2023
Andere persoon1.206Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)19.010Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen23.074Aantal2023
Inwonende andere persoon861Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder5.309Aantal2023
Kind bij gehuwd paar18.036Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar6.652Aantal2023
Lid van collectief huishouden1.734Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)7.452Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen5.648Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor het Arrondissement Ieper. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties85Aantal2020
Huizen-Transacties922Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties677Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties245Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€27.048Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€25.689Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€37.806Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€34.102Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€50.161Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€46.753Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor het Arrondissement Ieper.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders13.204Aantal2023
Eigenaars33.506Aantal2023
% Huurders28%Percentage2023
% Eigenaars72%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor het Arrondissement Ieper. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden52.015Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194519.196Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19707.154Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200013.216Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20104.293Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20204.389Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021732Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19002.320Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen43.795Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen8.099Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie51.240Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie559Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor het Arrondissement Ieper. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.