Statistieken Gemeente Mesen

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Mesen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Mesen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Mesen
(stijging van 3,57% naar 1.074 inwoners in 2023)

De bevolking van de gemeente Mesen is met 37 personen gegroeid van 1.037 personen in 1990 tot 1.074 personen in 2023 (dat is een stijging van 3,57%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 1 persoon (0,13%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van het arrondissement Ieper met het aantal inwoners per gemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Mesen: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van het arrondissement Ieper met het aantal inwoners per gemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: gemeente Ieper, 2: gemeente Mesen, 3: gemeente Poperinge, 4: gemeente Wervik, 5: gemeente Zonnebeke, 6: gemeente Heuvelland, 7: gemeente Langemark-Poelkapelle, 8: gemeente Vleteren.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Mesen voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Mesen ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Mesen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Mesen. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Mesen: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€22.761)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Mesen. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Mesen was €22.761. Er waren 555 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Mesen was €12.632.651.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 1 buurt (blauw), 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Mesen in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Mesen waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Mesen (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Mesen in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Mesen: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Ieper.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Mesen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Mesen.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Mesen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Mesen.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Mesen voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Mesen in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Mesen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen525Aantal2023
Mannen549Aantal2023
0 tot 10 jaar138Aantal2023
10 tot 20 jaar156Aantal2023
20 tot 30 jaar112Aantal2023
30 tot 40 jaar183Aantal2023
40 tot 50 jaar141Aantal2023
50 tot 60 jaar93Aantal2023
60 tot 70 jaar115Aantal2023
70 tot 80 jaar92Aantal2023
80 tot 90 jaar40Aantal2023
90 jaar en ouder4Aantal2023
Aantal inwoners1.074Aantal2023
0 tot 5 jaar72Aantal2023
5 tot 10 jaar61Aantal2023
10 tot 15 jaar77Aantal2023
15 tot 20 jaar74Aantal2023
20 tot 25 jaar52Aantal2023
25 tot 29 jaar58Aantal2023
30 tot 35 jaar75Aantal2023
35 tot 40 jaar101Aantal2023
40 tot 45 jaar80Aantal2023
45 tot 50 jaar58Aantal2023
50 tot 55 jaar43Aantal2023
55 tot 60 jaar50Aantal2023
60 tot 65 jaar57Aantal2023
65 tot 70 jaar56Aantal2023
70 tot 75 jaar45Aantal2023
75 tot 80 jaar44Aantal2023
80 tot 85 jaar20Aantal2023
85 tot 90 jaar18Aantal2023
90 tot 95 jaar0Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Mesen. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd327Aantal2023
Gescheiden92Aantal2023
Ongehuwd600Aantal2023
Verweduwd55Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Mesen.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden14Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden10Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen1Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen1Aantal2023
Winkels: overige1Aantal2023
Winkels3Aantal2023
Horecazaken4Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten3Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden4Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Mesen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens459Aantal2023
Huishoudens 1 persoon160Aantal2023
Huishoudens 2 personen141Aantal2023
Huishoudens 3 personen70Aantal2023
Huishoudens 4 personen59Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen29Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon35%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen31%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften555Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€12.632.651Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€22.761Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€23.589Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€14.224.319Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen929Aantal2023
Vreemdelingen145Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit929Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)131Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)277%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)20%Percentage2023
Aantal nationaliteiten17Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit140Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)23%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit6Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Mesen.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode33016Code2024
RegionaamMesenNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte360Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen551Aantal2024
Aantal inwoners1.074Aantal2023
Aantal huishoudens459Aantal2023
Aantal wagens482Aantal2022
Dichtheid adressen1,53Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners2,99Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,28Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens1,34Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Mesen.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder54Aantal2023
Alleenwonend160Aantal2023
Andere persoon16Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)142Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen152Aantal2023
Inwonende andere persoon6Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder92Aantal2023
Kind bij gehuwd paar132Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar118Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)122Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen56Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Mesen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantal
Huizen-Transacties19Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties17Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties2Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€78.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€78.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€88.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€87.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€153.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€135.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Mesen.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders169Aantal2023
Eigenaars295Aantal2023
% Huurders37%Percentage2023
% Eigenaars63%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Mesen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden520Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945312Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197019Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200082Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201032Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202054Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202111Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19000Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen495Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen25Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie519Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Mesen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.