Statistieken Arrondissement Namen

Aantal inwoners per jaar in het Arrondissement Namen
(toename van 7,9% naar 322.523 inwoners in 2023)

De bevolking van het Arrondissement Namen is met 23.688 inwoners gegroeid van 298.835 inwoners in 2009 tot 322.523 inwoners in 2023 (dat is een toename van 7,9%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2009 tot en met 2023 was 1.692 inwoners (0,55%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers groeien ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de provincie Namen met het aantal inwoners per arrondissement in 2022
Aantal inwoners op de kaart van het Arrondissement Namen: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de provincie Namen met het aantal inwoners per arrondissement in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende arrondissementen weer: 1: Arrondissement Dinant, 2: Arrondissement Namen, 3: Arrondissement Philippeville.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Arrondissement Namen voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in het Arrondissement Namen ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Arrondissement Namen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in het Arrondissement Namen. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2023 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor het Arrondissement Namen: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€33.222)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Namen. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Namen was €33.222. Er waren 180.036 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in het Arrondissement Namen was €5.981.130.495.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 16 gemeenten (geel), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt het Arrondissement Namen in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in het Arrondissement Namen (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in het Arrondissement Namen in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in het Arrondissement Namen: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in de Provincie Namen.

Inwoners naar leeftijd - Arrondissement Namen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in het Arrondissement Namen.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Arrondissement Namen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in het Arrondissement Namen.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Arrondissement Namen voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in het Arrondissement Namen in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen164.785Aantal2023
Mannen157.738Aantal2023
0 tot 10 jaar33.433Aantal2023
10 tot 20 jaar38.818Aantal2023
20 tot 30 jaar40.048Aantal2023
30 tot 40 jaar43.009Aantal2023
40 tot 50 jaar41.883Aantal2023
50 tot 60 jaar42.702Aantal2023
60 tot 70 jaar39.050Aantal2023
70 tot 80 jaar28.062Aantal2023
80 tot 90 jaar12.343Aantal2023
90 jaar en ouder3.175Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor het Arrondissement Namen.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd96.222Aantal2023
Gescheiden34.921Aantal2023
Ongehuwd173.401Aantal2023
Verweduwd17.979Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor het Arrondissement Namen.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften180.036Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€5.981.130.495Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€33.221Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€26.143Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor het Arrondissement Namen.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen300.786Aantal2023
Vreemdelingen21.737Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor het Arrondissement Namen.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode92000Code2023
RegionaamArrondissement NamenNaam2023
Soort regioArrondissementCategorisch type2023
Oppervlakte116.771Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen141.869Aantal2023
Aantal inwoners322.523Aantal2023
Aantal huishoudens138.969Aantal2021
Aantal wagens157.266Aantal2021
Dichtheid adressen1,21Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners2,76Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,19Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens1,35Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor het Arrondissement Namen.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties474Aantal2020
Huizen-Transacties2.175Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1.206Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties969Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€8.248Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€9.182Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€7.319Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€8.976Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€12.123Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€9.492Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€10.917Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€14.721Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€11.378Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor het Arrondissement Namen.