Statistieken Arrondissement Roeselare

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor het Arrondissement Roeselare. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor het Arrondissement Roeselare. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in het Arrondissement Roeselare
(grote groei van 16% naar 158.103 inwoners in 2023)

De bevolking van het Arrondissement Roeselare is met 21.830 inwoners gestegen van 136.273 inwoners in 1990 tot 158.103 inwoners in 2023 (dat is een grote groei van 16%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 662 inwoners (0,45%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van het Arrondissement Roeselare met het aantal inwoners per gemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van het Arrondissement Roeselare: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van het Arrondissement Roeselare met het aantal inwoners per gemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: gemeente Hooglede, 2: gemeente Ingelmunster, 3: gemeente Izegem, 4: gemeente Ledegem, 5: gemeente Lichtervelde, 6: gemeente Moorslede, 7: gemeente Roeselare, 8: gemeente Staden.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Arrondissement Roeselare voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in het Arrondissement Roeselare ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Arrondissement Roeselare

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in het Arrondissement Roeselare. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor het Arrondissement Roeselare: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€33.852)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Roeselare. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Roeselare was €33.852. Er waren 87.110 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in het Arrondissement Roeselare was €2.948.842.513.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 8 gemeenten (geel), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt het Arrondissement Roeselare in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in het Arrondissement Roeselare (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in het Arrondissement Roeselare in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in het Arrondissement Roeselare: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in de Provincie West-Vlaanderen.

Inwoners naar leeftijd - Arrondissement Roeselare

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in het Arrondissement Roeselare.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Arrondissement Roeselare

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in het Arrondissement Roeselare.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Arrondissement Roeselare voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in het Arrondissement Roeselare in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor het Arrondissement Roeselare voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen79.233Aantal2023
Mannen78.870Aantal2023
0 tot 10 jaar16.368Aantal2023
10 tot 20 jaar17.644Aantal2023
20 tot 30 jaar18.595Aantal2023
30 tot 40 jaar20.345Aantal2023
40 tot 50 jaar20.138Aantal2023
50 tot 60 jaar21.590Aantal2023
60 tot 70 jaar18.655Aantal2023
70 tot 80 jaar14.105Aantal2023
80 tot 90 jaar8.515Aantal2023
90 jaar en ouder2.148Aantal2023
Aantal inwoners158.103Aantal2023
0 tot 5 jaar8.053Aantal2023
5 tot 10 jaar8.276Aantal2023
10 tot 15 jaar9.082Aantal2023
15 tot 20 jaar8.517Aantal2023
20 tot 25 jaar8.861Aantal2023
25 tot 29 jaar9.755Aantal2023
30 tot 35 jaar10.442Aantal2023
35 tot 40 jaar9.900Aantal2023
40 tot 45 jaar10.212Aantal2023
45 tot 50 jaar9.884Aantal2023
50 tot 55 jaar10.508Aantal2023
55 tot 60 jaar11.041Aantal2023
60 tot 65 jaar9.937Aantal2023
65 tot 70 jaar8.666Aantal2023
70 tot 75 jaar7.352Aantal2023
75 tot 80 jaar6.666Aantal2023
80 tot 85 jaar4.889Aantal2023
85 tot 90 jaar3.444Aantal2023
90 tot 95 jaar1.526Aantal2023
95 jaar en ouder267Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in het Arrondissement Roeselare. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd63.307Aantal2023
Gescheiden13.475Aantal2023
Ongehuwd72.038Aantal2023
Verweduwd9.283Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor het Arrondissement Roeselare.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden3.251Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden2.908Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen479Aantal2023
Winkels: periodieke goederen358Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen303Aantal2023
Winkels: overige48Aantal2023
Winkels1.188Aantal2023
Horecazaken556Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten1.164Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden343Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor het Arrondissement Roeselare. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens68.148Aantal2023
Huishoudens 1 persoon21.538Aantal2023
Huishoudens 2 personen24.078Aantal2023
Huishoudens 3 personen9.348Aantal2023
Huishoudens 4 personen9.409Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen3.775Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon32%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen35%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften87.110Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€2.948.842.513Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€33.851Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.400Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€3.059.449.128Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen144.756Aantal2023
Vreemdelingen13.347Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit144.717Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)8.183Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)19388%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)885%Percentage2023
Aantal nationaliteiten2.870Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit13.489Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1484%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit5.200Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)546%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor het Arrondissement Roeselare.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode36000Code2024
RegionaamArrondissement RoeselareNaam2024
Soort regioArrondissementCategorisch type2024
Oppervlakte27.382Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen92.351Aantal2024
Aantal inwoners158.103Aantal2023
Aantal huishoudens68.148Aantal2023
Aantal wagens79.207Aantal2022
Dichtheid adressen3,37Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners5,77Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,49Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens2,89Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van het Arrondissement Roeselare.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder4.800Aantal2023
Alleenwonend21.538Aantal2023
Andere persoon2.462Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)28.564Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen32.572Aantal2023
Inwonende andere persoon2.008Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder7.441Aantal2023
Kind bij gehuwd paar26.445Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar9.552Aantal2023
Lid van collectief huishouden1.939Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)10.990Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen9.410Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor het Arrondissement Roeselare. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties198Aantal2020
Huizen-Transacties1.344Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1.024Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties320Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€36.009Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€34.974Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€48.071Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€47.112Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€58.897Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€56.040Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor het Arrondissement Roeselare.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders18.973Aantal2023
Eigenaars49.239Aantal2023
% Huurders28%Percentage2023
% Eigenaars72%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor het Arrondissement Roeselare. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden75.520Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194515.457Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197015.028Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200023.461Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20107.037Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20209.620Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021975Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19003.224Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen60.138Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen15.274Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie74.693Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie618Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor het Arrondissement Roeselare. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.