Statistieken Arrondissement Roeselare

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor het Arrondissement Roeselare. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn op AlleCijfers ook per gemeente, deelgemeente, wijk en buurt te vinden
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor het Arrondissement Roeselare. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.

Aantal inwoners per jaar in het Arrondissement Roeselare
(groei van 7,1% naar 156.309 inwoners in 2022)

De bevolking van het Arrondissement Roeselare is met 10.376 personen gestegen van 145.933 personen in 2011 tot 156.309 personen in 2022 (dat is een groei van 7,1%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2022 was 943 personen (0,63%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers groeien ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van het Arrondissement Roeselare met het aantal inwoners per gemeente in 2021
Aantal inwoners op de kaart van het Arrondissement Roeselare: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van het Arrondissement Roeselare met het aantal inwoners per gemeente in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: gemeente Hooglede, 2: gemeente Ingelmunster, 3: gemeente Izegem, 4: gemeente Ledegem, 5: gemeente Lichtervelde, 6: gemeente Moorslede, 7: gemeente Roeselare, 8: gemeente Staden.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Arrondissement Roeselare voor 2022 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2019 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in het Arrondissement Roeselare ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Arrondissement Roeselare

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in het Arrondissement Roeselare. De gegevens gelden voor: 2022 (adressen), 2022 (inwoners), 2019 (huishoudens) en 2019 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor het Arrondissement Roeselare: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€33.852)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Roeselare. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Roeselare was €33.852. Er waren 87.110 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in het Arrondissement Roeselare was €2.948.842.513.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 8 gemeenten (geel), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt het Arrondissement Roeselare in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in het Arrondissement Roeselare (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in het Arrondissement Roeselare in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in het Arrondissement Roeselare: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in de Provincie West-Vlaanderen.

Inwoners naar leeftijd - Arrondissement Roeselare

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie in het Arrondissement Roeselare.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2011 tot en met 2022 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Arrondissement Roeselare

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat in het Arrondissement Roeselare.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Arrondissement Roeselare voor 2022

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in het Arrondissement Roeselare in 2022. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen78.429Aantal2022
Mannen77.880Aantal2022
0 tot 10 jaar16.333Aantal2022
10 tot 20 jaar17.191Aantal2022
20 tot 30 jaar18.532Aantal2022
30 tot 40 jaar19.876Aantal2022
40 tot 50 jaar19.931Aantal2022
50 tot 60 jaar21.712Aantal2022
60 tot 70 jaar18.210Aantal2022
70 tot 80 jaar13.889Aantal2022
80 tot 90 jaar8.597Aantal2022
90 jaar en ouder2.038Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor het Arrondissement Roeselare.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd63.285Aantal2022
Gescheiden13.444Aantal2022
Ongehuwd70.194Aantal2022
Verweduwd9.386Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor het Arrondissement Roeselare.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften87.110Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€2.948.842.513Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€33.851Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor het Arrondissement Roeselare.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen144.539Aantal2022
Vreemdelingen11.770Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor het Arrondissement Roeselare.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode36000Code2022
RegionaamArrondissement RoeselareNaam2022
Soort regioArrondissementCategorisch type2022
Oppervlakte27.382Oppervlakte in hectare2022
Aantal adressen88.421Aantal2022
Aantal inwoners156.309Aantal2022
Aantal huishoudens65.844Aantal2019
Aantal wagens77.671Aantal2019
Dichtheid adressen3,23Aantal per hectare2022
Dichtheid inwoners5,66Aantal per hectare2021
Dichtheid huishoudens2,40Aantal per hectare2019
Dichtheid wagens2,84Aantal per hectare2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor het Arrondissement Roeselare.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties198Aantal2020
Huizen-Transacties1.344Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1.024Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties320Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€36.009Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€34.974Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€48.071Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€47.112Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€58.897Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€56.040Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor het Arrondissement Roeselare.