Statistieken Gemeente Hooglede

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Hooglede. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Hooglede. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Hooglede
(grote toename van 12% naar 10.142 inwoners in 2023)

De bevolking van de gemeente Hooglede is met 1.050 inwoners gegroeid van 9.092 inwoners in 1990 tot 10.142 inwoners in 2023 (dat is een grote toename van 12%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 32 inwoners (0,33%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Hooglede met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Hooglede: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Hooglede met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Hooglede, 2: deelgemeente Gits.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Hooglede voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Hooglede ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Hooglede

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Hooglede. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Hooglede: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€35.557)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Hooglede. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Hooglede was €35.557. Er waren 5.481 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Hooglede was €194.885.643.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 17 buurten (blauw), 5 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Hooglede in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Hooglede waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Hooglede (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Hooglede in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Hooglede: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Roeselare.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Hooglede

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Hooglede.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Hooglede

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Hooglede.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Hooglede voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Hooglede in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Hooglede voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen4.993Aantal2023
Mannen5.149Aantal2023
0 tot 10 jaar983Aantal2023
10 tot 20 jaar1.173Aantal2023
20 tot 30 jaar1.095Aantal2023
30 tot 40 jaar1.191Aantal2023
40 tot 50 jaar1.296Aantal2023
50 tot 60 jaar1.544Aantal2023
60 tot 70 jaar1.273Aantal2023
70 tot 80 jaar903Aantal2023
80 tot 90 jaar542Aantal2023
90 jaar en ouder142Aantal2023
Aantal inwoners10.142Aantal2023
0 tot 5 jaar469Aantal2023
5 tot 10 jaar516Aantal2023
10 tot 15 jaar609Aantal2023
15 tot 20 jaar562Aantal2023
20 tot 25 jaar554Aantal2023
25 tot 29 jaar551Aantal2023
30 tot 35 jaar593Aantal2023
35 tot 40 jaar597Aantal2023
40 tot 45 jaar609Aantal2023
45 tot 50 jaar686Aantal2023
50 tot 55 jaar755Aantal2023
55 tot 60 jaar791Aantal2023
60 tot 65 jaar672Aantal2023
65 tot 70 jaar600Aantal2023
70 tot 75 jaar472Aantal2023
75 tot 80 jaar423Aantal2023
80 tot 85 jaar301Aantal2023
85 tot 90 jaar212Aantal2023
90 tot 95 jaar99Aantal2023
95 jaar en ouder17Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar de positie van de inwoners in huishoudens in de gemeente Hooglede.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd4.413Aantal2023
Gescheiden754Aantal2023
Ongehuwd4.419Aantal2023
Verweduwd556Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Hooglede.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden162Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden146Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen21Aantal2023
Winkels: periodieke goederen9Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen20Aantal2023
Winkels: overige3Aantal2023
Winkels53Aantal2023
Horecazaken29Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten64Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden16Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Hooglede. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens4.167Aantal2023
Huishoudens 1 persoon1.107Aantal2023
Huishoudens 2 personen1.566Aantal2023
Huishoudens 3 personen579Aantal2023
Huishoudens 4 personen663Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen252Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon27%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen38%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen16%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften5.481Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€194.885.643Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€35.556Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.985Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€205.344.769Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. Dit is het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten (bijvoorbeeld alimentatie), premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen. De cijfers over het inkomen in een gebied worden weergegeven wanneer in het gebied 100 huishoudens of meer woonachtig zijn. Bovendien mag er geen enkel huishouden zijn die 30 procent of meer van de totale inkomenssom van het gebied heeft.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen9.662Aantal2023
Vreemdelingen480Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit9.666Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)362Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1622%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)57%Percentage2023
Aantal nationaliteiten146Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit490Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)78%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit122Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)20%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Hooglede.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode36006Code2024
RegionaamHoogledeNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte3.811Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen5.754Aantal2024
Aantal inwoners10.142Aantal2023
Aantal huishoudens4.167Aantal2023
Aantal wagens5.187Aantal2022
Dichtheid adressen1,51Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners2,66Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,09Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens1,36Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Hooglede.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder230Aantal2023
Alleenwonend1.107Aantal2023
Andere persoon193Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)2.028Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen2.262Aantal2023
Inwonende andere persoon96Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder350Aantal2023
Kind bij gehuwd paar1.877Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar585Aantal2023
Lid van collectief huishouden185Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)652Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen556Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Hooglede. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties8Aantal2020
Huizen-Transacties74Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties36Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties38Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Hooglede. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders899Aantal2023
Eigenaars3.260Aantal2023
% Huurders22%Percentage2023
% Eigenaars78%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Hooglede. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden4.512Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945647Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970902Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20001.609Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010426Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020462Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202186Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900331Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen3.994Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen510Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie4.451Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie53Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Hooglede. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.