Statistieken Buurt Achel-Centrum

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Achel-Centrum in de gemeente Hamont-Achel. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Achel-Centrum in de gemeente Hamont-Achel. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Achel-Centrum
(grote toename van 15% naar 2.490 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Achel-Centrum is met 318 inwoners gegroeid van 2.172 inwoners in 1990 tot 2.490 inwoners in 2023 (dat is een grote toename van 15%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 10 inwoners (0,42%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Achel met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Achel-Centrum: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Achel met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Achel-Centrum, 2: buurt Kolleberg, 3: buurt Achels Lo-Hoek, 4: buurt Rodenrijt, 5: buurt Stationswijk Hamont-Achel, 6: buurt Kluizerdijk-Villa, 7: buurt Buitenheide-Vork, 8: buurt Binnenheide-Grevenbroek-Pastoorbos.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Achel-Centrum voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Achel-Centrum ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Achel-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Achel-Centrum. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Achel-Centrum: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€32.917)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Achel-Centrum. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Achel-Centrum was €32.917. Er waren 1.409 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Achel-Centrum was €46.379.965.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 15 buurten (blauw), 4 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Achel-Centrum in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Hamont-Achel waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Achel-Centrum (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Achel-Centrum in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Achel-Centrum: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Achel-Centrum helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Hamont-Achel getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Achel-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Achel-Centrum.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Hamont-Achel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Achel-Centrum. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Achel-Centrum helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Hamont-Achel getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Achel-Centrum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.220Aantal2023
Mannen1.273Aantal2023
0 tot 10 jaar229Aantal2023
10 tot 20 jaar247Aantal2023
20 tot 30 jaar254Aantal2023
30 tot 40 jaar282Aantal2023
40 tot 50 jaar275Aantal2023
50 tot 60 jaar358Aantal2023
60 tot 70 jaar397Aantal2023
70 tot 80 jaar257Aantal2023
80 tot 90 jaar162Aantal2023
90 jaar en ouder28Aantal2023
Aantal inwoners2.490Aantal2023
0 tot 5 jaar111Aantal2023
5 tot 10 jaar118Aantal2023
10 tot 15 jaar137Aantal2023
15 tot 20 jaar110Aantal2023
20 tot 25 jaar107Aantal2023
25 tot 29 jaar147Aantal2023
30 tot 35 jaar128Aantal2023
35 tot 40 jaar154Aantal2023
40 tot 45 jaar137Aantal2023
45 tot 50 jaar138Aantal2023
50 tot 55 jaar146Aantal2023
55 tot 60 jaar212Aantal2023
60 tot 65 jaar217Aantal2023
65 tot 70 jaar180Aantal2023
70 tot 75 jaar137Aantal2023
75 tot 80 jaar120Aantal2023
80 tot 85 jaar87Aantal2023
85 tot 90 jaar75Aantal2023
90 tot 95 jaar28Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Achel-Centrum. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Achel-Centrum.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden52Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners21,40Aantal2022
Gevulde handelspanden47Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen7Aantal2023
Winkels: periodieke goederen4Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen4Aantal2023
Winkels: overige2Aantal2023
Winkels17Aantal2023
Horecazaken13Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners5,25Aantal2022
Consumentgerichte diensten17Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners6,86Aantal2022
Leegstaande handelspanden5Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Achel-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.107Aantal2023
Huishoudens 1 persoon344Aantal2023
Huishoudens 2 personen445Aantal2023
Huishoudens 3 personen126Aantal2023
Huishoudens 4 personen119Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen73Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon31%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen40%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen11%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen11%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen7%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.409Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€46.379.965Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€32.917Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.142Euro2019
Interkwartiel verschil23.414Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt86Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie25Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €8%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €5%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €13%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €26%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €17%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €12%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €7%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 6%Percentage2021
% inkomens >75.000 €6%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€48.572.542Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€19.586Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.785Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)648Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)72%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)26%Percentage2023
Aantal nationaliteiten30Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit708Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)28%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit60Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Achel-Centrum.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode72037B001Code2024
RegionaamAchel-CentrumNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte152Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.376Aantal2024
Aantal inwoners2.490Aantal2023
Aantal huishoudens1.107Aantal2023
Aantal wagens1.370Aantal2022
Dichtheid adressen9,06Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners16,40Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens7,29Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens9,02Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Achel-Centrum.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder76Aantal2023
Alleenwonend344Aantal2023
Andere persoon36Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)454Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen644Aantal2023
Inwonende andere persoon30Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder112Aantal2023
Kind bij gehuwd paar425Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar114Aantal2023
Lid van collectief huishouden10Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)118Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen130Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Achel-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties6Aantal2020
Huizen-Transacties19Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties7Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties12Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€185.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€218.000Euro2017
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€230.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€240.000Euro2017
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€268.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€310.000Euro2017
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Achel-Centrum.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders289Aantal2023
Eigenaars815Aantal2023
% Huurders26%Percentage2023
% Eigenaars74%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Achel-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.193Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194572Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970290Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000551Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010192Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202061Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202115Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190011Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen910Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen283Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.190Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Achel-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Achel-Centrum

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Achel-Centrum. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Hamont-Achel. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Bandel10 - 93930
Beekweg1 - 73930
Begoniastraat1 - 93930
Bergeind1 - 83930
Bien1 - 93930

Toon alle 40 rijen met adressen...