Statistieken Buurt Ambleve Aval-Chemin de Fer

Aantal inwoners per jaar in de buurt Ambleve Aval-Chemin de Fer
(toename van 12% naar 114 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners in de buurt Ambleve Aval-Chemin de Fer is met 12 inwoners gestegen van 102 inwoners in 2011 tot 114 inwoners in 2022 (dat is een toename van 12%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2022 was 1 inwoner (1,20%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Stavelot met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Ambleve Aval-Chemin de Fer: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Stavelot met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Stavelot-Centre, 2: buurt Les Montis, 3: buurt Sur Le Stockeu, 4: buurt Les Rochettes, 5: buurt Centre Nord-Ouest Partie Est, 6: buurt Ambleve Aval-Chemin de Fer, 7: buurt Ambleve Aval Zone de Week-End, 8: buurt Ambleve Amont-Chemin de Fer, 9: buurt Ambleve Aval.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Ambleve Aval-Chemin de Fer voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Ambleve Aval-Chemin de Fer ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Ambleve Aval-Chemin de Fer

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Ambleve Aval-Chemin de Fer. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Ambleve Aval-Chemin de Fer: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€31.848)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Ambleve Aval-Chemin de Fer. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Ambleve Aval-Chemin de Fer was €31.848. Er waren 58 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Ambleve Aval-Chemin de Fer was €1.847.175.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 33 buurten (blauw), 14 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Ambleve Aval-Chemin de Fer in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Stavelot waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Ambleve Aval-Chemin de Fer (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Ambleve Aval-Chemin de Fer in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Ambleve Aval-Chemin de Fer: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Ambleve Aval-Chemin de Fer helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Stavelot getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Stavelot

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Stavelot. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de buurt Ambleve Aval-Chemin de Fer helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Stavelot getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Stavelot

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Stavelot. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Ambleve Aval-Chemin de Fer helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Stavelot getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*3.584Aantal2023
Mannen*3.663Aantal2023
0 tot 10 jaar*753Aantal2023
10 tot 20 jaar*879Aantal2023
20 tot 30 jaar*764Aantal2023
30 tot 40 jaar*974Aantal2023
40 tot 50 jaar*968Aantal2023
50 tot 60 jaar*925Aantal2023
60 tot 70 jaar*929Aantal2023
70 tot 80 jaar*678Aantal2023
80 tot 90 jaar*305Aantal2023
90 jaar en ouder*72Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Stavelot getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de buurt Ambleve Aval-Chemin de Fer helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*2.316Aantal2023
Gescheiden*770Aantal2023
Ongehuwd*3.750Aantal2023
Verweduwd*411Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Stavelot getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Ambleve Aval-Chemin de Fer helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften58Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€1.847.175Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€31.848Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.299Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Ambleve Aval-Chemin de Fer.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*6.965Aantal2023
Vreemdelingen*282Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Stavelot getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Ambleve Aval-Chemin de Fer helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode63073A052Code2023
RegionaamAmbleve Aval-Chemin de FerNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte24Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen71Aantal2023
Aantal inwoners114Aantal2022
Aantal huishoudens53Aantal2021
Aantal wagens64Aantal2021
Dichtheid adressen2,91Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners4,68Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens2,17Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens2,63Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Ambleve Aval-Chemin de Fer.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2020
Huizen-Transacties1Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2019
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Ambleve Aval-Chemin de Fer.

Adressen in de buurt Ambleve Aval-Chemin de Fer

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Ambleve Aval-Chemin de Fer. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Stavelot.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Chemin Sous Bailleu264970
Route de Trois-Ponts101 - 994970