Statistieken Buurt Ancien Champ d’Aviation

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Ancien Champ d’Aviation in de gemeente Grâce-Hollogne. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn op AlleCijfers ook per voor de gemeente en per deelgemeente of wijk te vinden
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Ancien Champ d’Aviation in de gemeente Grâce-Hollogne. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.

Aantal inwoners per jaar in de buurt Ancien Champ d’Aviation
(0 inwoners in 2021)

In 2021 waren er 0 inwoners in de buurt Ancien Champ d’Aviation. Dit is gelijk aan het aantal inwoners in 2011. De cijfers zijn over de gehele periode hetzelfde. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Bierset + Partie de Awans met het aantal inwoners per buurt in 2021
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Ancien Champ d’Aviation: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Bierset + Partie de Awans met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Bierset-Centre, 2: buurt Bierset-Awans, 3: buurt Chaussee de Hannut, 4: buurt Bierset-Habitations Dispersees, 5: buurt Ancien Champ d’Aviation.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Ancien Champ d’Aviation voor 2022 (omgevingsadressendichtheid), 2021 (bevolkingsdichtheid) en geen data (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Ancien Champ d’Aviation ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Ancien Champ d’Aviation

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Ancien Champ d’Aviation. De gegevens gelden voor: 2022 (adressen), 2021 (inwoners), geen data (huishoudens) en geen data (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Ancien Champ d’Aviation: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€28.050)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Grâce-Hollogne. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Grâce-Hollogne was €28.050. Er waren 12.695 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Grâce-Hollogne was €356.093.310.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 38 buurten (blauw), 15 wijken (oranje), 6 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Grâce-Hollogne waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Ancien Champ d’Aviation (2016 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Ancien Champ d’Aviation in de periode van 2016 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Ancien Champ d’Aviation: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Ancien Champ d’Aviation helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Grâce-Hollogne getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Grâce-Hollogne

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie in de gemeente Grâce-Hollogne. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de buurt Ancien Champ d’Aviation helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Grâce-Hollogne getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2011 tot en met 2022 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Grâce-Hollogne

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat in de gemeente Grâce-Hollogne. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Ancien Champ d’Aviation helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Grâce-Hollogne getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*11.688Aantal2022
Mannen*11.349Aantal2022
0 tot 10 jaar*2.684Aantal2022
10 tot 20 jaar*2.838Aantal2022
20 tot 30 jaar*2.627Aantal2022
30 tot 40 jaar*3.058Aantal2022
40 tot 50 jaar*3.019Aantal2022
50 tot 60 jaar*3.085Aantal2022
60 tot 70 jaar*2.795Aantal2022
70 tot 80 jaar*1.971Aantal2022
80 tot 90 jaar*808Aantal2022
90 jaar en ouder*152Aantal2022

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Grâce-Hollogne getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de buurt Ancien Champ d’Aviation helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*7.521Aantal2022
Gescheiden*2.395Aantal2022
Ongehuwd*11.767Aantal2022
Verweduwd*1.354Aantal2022

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Grâce-Hollogne getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Ancien Champ d’Aviation helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiftengeen dataAantalgeen data
Netto belastbaar inkomengeen dataEurogeen data
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangiftegeen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Ancien Champ d’Aviation.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*19.926Aantal2022
Vreemdelingen*3.111Aantal2022

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Grâce-Hollogne getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Ancien Champ d’Aviation helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode62118F19-Code2022
RegionaamAncien Champ d’AviationNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Oppervlakte82Oppervlakte in hectare2022
Aantal adressen1Aantal2022
Aantal inwoners0Aantal2021
Aantal huishoudensgeen dataAantalgeen data
Aantal wagensgeen dataAantalgeen data
Dichtheid adressen0,01Aantal per hectare2022
Dichtheid inwoners0,00Aantal per hectare2021
Dichtheid huishoudensgeen dataAantal per hectaregeen data
Dichtheid wagensgeen dataAantal per hectaregeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Ancien Champ d’Aviation.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen vrijstaand-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Ancien Champ d’Aviation.

Adressen in de buurt Ancien Champ d’Aviation

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Ancien Champ d’Aviation. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Grâce-Hollogne.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Avenue de la Gare1A4460