Statistieken Buurt Avelgem-Centrum

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Avelgem-Centrum in de gemeente Avelgem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Avelgem-Centrum in de gemeente Avelgem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Avelgem-Centrum
(grote toename van 22% naar 2.269 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Avelgem-Centrum is met 410 personen toegenomen van 1.859 personen in 1990 tot 2.269 personen in 2023 (dat is een grote toename van 22%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 12 personen (0,61%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Avelgem& Deel Kluisbergen met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Avelgem-Centrum: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Avelgem& Deel Kluisbergen met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Avelgem-Centrum, 2: buurt Tuinwijk Avelgem, 3: buurt Huttegem, 4: buurt Leynseelstraat, 5: buurt Dries Avelgem (01) ...Toon meer... Kaart van de deelgemeente Avelgem& Deel Kluisbergen met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Avelgem-Centrum, 2: buurt Tuinwijk Avelgem, 3: buurt Huttegem, 4: buurt Leynseelstraat, 5: buurt Dries Avelgem (01), 6: buurt Avelgem-Bos, 7: buurt Industriezone Avelgem, 8: buurt Meersen Avelgem, 9: buurt Achterdries-Knobbelstr-Kaphoek, 10: buurt Rugge, 11: buurt Wijk-Oostende, 12: buurt Raaptorf ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Avelgem-Centrum voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Avelgem-Centrum ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Avelgem-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Avelgem-Centrum. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Avelgem-Centrum: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€30.228)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Avelgem-Centrum. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Avelgem-Centrum was €30.228. Er waren 1.442 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Avelgem-Centrum was €43.588.626.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 20 buurten (blauw), 7 wijken (oranje), 5 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Avelgem-Centrum in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Avelgem waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Avelgem-Centrum (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Avelgem-Centrum in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Avelgem-Centrum: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Avelgem-Centrum helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Avelgem getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Avelgem-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Avelgem-Centrum.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Avelgem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Avelgem-Centrum. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Avelgem-Centrum helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Avelgem getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Avelgem-Centrum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.177Aantal2023
Mannen1.093Aantal2023
0 tot 10 jaar217Aantal2023
10 tot 20 jaar197Aantal2023
20 tot 30 jaar246Aantal2023
30 tot 40 jaar261Aantal2023
40 tot 50 jaar209Aantal2023
50 tot 60 jaar293Aantal2023
60 tot 70 jaar318Aantal2023
70 tot 80 jaar274Aantal2023
80 tot 90 jaar198Aantal2023
90 jaar en ouder57Aantal2023
Aantal inwoners2.269Aantal2023
0 tot 5 jaar117Aantal2023
5 tot 10 jaar100Aantal2023
10 tot 15 jaar111Aantal2023
15 tot 20 jaar86Aantal2023
20 tot 25 jaar121Aantal2023
25 tot 29 jaar125Aantal2023
30 tot 35 jaar123Aantal2023
35 tot 40 jaar138Aantal2023
40 tot 45 jaar122Aantal2023
45 tot 50 jaar87Aantal2023
50 tot 55 jaar138Aantal2023
55 tot 60 jaar155Aantal2023
60 tot 65 jaar146Aantal2023
65 tot 70 jaar172Aantal2023
70 tot 75 jaar144Aantal2023
75 tot 80 jaar130Aantal2023
80 tot 85 jaar108Aantal2023
85 tot 90 jaar90Aantal2023
90 tot 95 jaar45Aantal2023
95 jaar en ouder12Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Avelgem-Centrum. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Avelgem-Centrum.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden103Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners46,89Aantal2022
Gevulde handelspanden82Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen16Aantal2023
Winkels: periodieke goederen14Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen7Aantal2023
Winkels: overige1Aantal2023
Winkels38Aantal2023
Horecazaken12Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners5,26Aantal2022
Consumentgerichte diensten32Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners14,46Aantal2022
Leegstaande handelspanden21Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Avelgem-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.135Aantal2023
Huishoudens 1 persoon502Aantal2023
Huishoudens 2 personen386Aantal2023
Huishoudens 3 personen106Aantal2023
Huishoudens 4 personen98Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen43Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon44%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen34%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen9%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen9%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen4%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.442Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€43.588.626Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€30.228Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€24.485Euro2019
Interkwartiel verschil19.135Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt78Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie20Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €8%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €5%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €19%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €27%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €18%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €7%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €4%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 4%Percentage2021
% inkomens >75.000 €6%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€45.995.091Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€20.200Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit2.106Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)80Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)93%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4%Percentage2023
Aantal nationaliteiten37Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit164Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)7%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit84Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Avelgem-Centrum.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode34003A00-Code2024
RegionaamAvelgem-CentrumNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte80Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.748Aantal2024
Aantal inwoners2.269Aantal2023
Aantal huishoudens1.135Aantal2023
Aantal wagens1.155Aantal2022
Dichtheid adressen21,77Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners28,25Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens14,13Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens14,38Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Avelgem-Centrum.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder88Aantal2023
Alleenwonend502Aantal2023
Andere persoon45Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)284Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen494Aantal2023
Inwonende andere persoon11Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder134Aantal2023
Kind bij gehuwd paar270Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar117Aantal2023
Lid van collectief huishouden57Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)140Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen128Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Avelgem-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties8Aantal2020
Huizen-Transacties23Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties21Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties2Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€135.000Euro2014
Huizen-Prijs percentiel 25€92.500Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€92.500Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50€155.000Euro2014
Huizen-Prijs percentiel 50€195.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€185.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75€167.000Euro2014
Huizen-Prijs percentiel 75€261.500Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€239.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Avelgem-Centrum.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders455Aantal2023
Eigenaars680Aantal2023
% Huurders40%Percentage2023
% Eigenaars60%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Avelgem-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.295Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945293Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970179Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000403Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010182Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020191Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202117Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190028Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen702Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen593Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.280Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie15Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Avelgem-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Avelgem-Centrum

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Avelgem-Centrum. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Avelgem. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Beekstraat1 - 98580
Binnenweg1 - 98580
Bleekveld1 - 98580
Burchthof12 - 98580
De Ronde1 - 98580

Toon alle 31 rijen met adressen...