Statistieken Buurt Bawette

Aantal inwoners per jaar in de buurt Bawette
(stijging van 35% naar 214 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners in de buurt Bawette is met 56 inwoners gegroeid van 158 inwoners in 2011 tot 214 inwoners in 2022 (dat is een stijging van 35%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2022 was 5 inwoners (2,94%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 2 Bertrix + Partie d’Offagne met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Bawette: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 2 Bertrix + Partie d’Offagne met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Burhaimont, 2: buurt Bawette, 3: buurt La Courbeure-Le Saupont, 4: buurt Carrefour Des Corettes.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Bawette voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Bawette ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Bawette

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Bawette. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Bawette: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€29.566)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Bawette. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Bawette was €29.566. Er waren 110 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Bawette was €3.252.230.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 35 buurten (blauw), 16 wijken (oranje), 5 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Bawette in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Bertrix waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Bawette (2013 -2019)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Bawette in de periode van 2013 tot en met 2019.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Bawette: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Bawette helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Bertrix getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Bertrix

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Bertrix. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de buurt Bawette helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Bertrix getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Bertrix

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Bertrix. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Bawette helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Bertrix getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*4.568Aantal2023
Mannen*4.426Aantal2023
0 tot 10 jaar*987Aantal2023
10 tot 20 jaar*1.148Aantal2023
20 tot 30 jaar*1.090Aantal2023
30 tot 40 jaar*1.162Aantal2023
40 tot 50 jaar*1.092Aantal2023
50 tot 60 jaar*1.144Aantal2023
60 tot 70 jaar*1.159Aantal2023
70 tot 80 jaar*803Aantal2023
80 tot 90 jaar*335Aantal2023
90 jaar en ouder*74Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Bertrix getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de buurt Bawette helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*2.824Aantal2023
Gescheiden*926Aantal2023
Ongehuwd*4.736Aantal2023
Verweduwd*508Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Bertrix getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Bawette helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften110Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€3.252.230Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€29.566Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€23.386Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Bawette.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*8.482Aantal2023
Vreemdelingen*512Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Bertrix getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Bawette helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode84009A222Code2023
RegionaamBawetteNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte16Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen100Aantal2023
Aantal inwoners214Aantal2022
Aantal huishoudens91Aantal2021
Aantal wagens102Aantal2021
Dichtheid adressen6,23Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners13,34Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens5,67Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens6,36Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Bawette.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2018
Huizen-Transacties4Aantal2019
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2019
Huizen vrijstaand-Transacties3Aantal2019
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Bawette.

Adressen in de buurt Bawette

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Bawette. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Bertrix.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Rue de Blézy37A - 39A6880
Rue de la Bawette10 - 996880
Rue du Docteur Pierre Lifrange28 - 796880