Statistieken Buurt Beau-Sejour-Plainevaux

Aantal inwoners per jaar in de buurt Beau-Sejour-Plainevaux
(daling van 5,3% naar 1.653 inwoners in 2022)

De bevolking van de buurt Beau-Sejour-Plainevaux is met 92 personen afgenomen van 1.745 personen in 2011 tot 1.653 personen in 2022 (dat is een daling van 5,3%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2022 was -8 personen (-0,48%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 5 Seraing met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Beau-Sejour-Plainevaux: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 5 Seraing met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Biens-Communaux-Centre, 2: buurt Biens-Communaux Wauters, 3: buurt Biens-Communaux-Gendarmerie, 4: buurt Beau-Sejour -Verrerie, 5: buurt Beau-Sejour-Plainevaux, 6: buurt Quartier de l’Est, 7: buurt Liberte-Plaine Des Sports, 8: buurt Bois de La Vecquee.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Beau-Sejour-Plainevaux voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Beau-Sejour-Plainevaux ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Beau-Sejour-Plainevaux

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Beau-Sejour-Plainevaux. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Beau-Sejour-Plainevaux: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€27.644)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Beau-Sejour-Plainevaux. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Beau-Sejour-Plainevaux was €27.644. Er waren 1.150 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Beau-Sejour-Plainevaux was €31.790.649.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 67 buurten (blauw), 18 wijken (oranje), 4 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Beau-Sejour-Plainevaux in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Seraing waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Beau-Sejour-Plainevaux (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Beau-Sejour-Plainevaux in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Beau-Sejour-Plainevaux: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Beau-Sejour-Plainevaux helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Seraing getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Seraing

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Seraing. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de buurt Beau-Sejour-Plainevaux helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Seraing getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Seraing

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Seraing. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Beau-Sejour-Plainevaux helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Seraing getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*33.091Aantal2023
Mannen*30.944Aantal2023
0 tot 10 jaar*7.606Aantal2023
10 tot 20 jaar*8.181Aantal2023
20 tot 30 jaar*7.836Aantal2023
30 tot 40 jaar*8.326Aantal2023
40 tot 50 jaar*7.730Aantal2023
50 tot 60 jaar*8.447Aantal2023
60 tot 70 jaar*7.529Aantal2023
70 tot 80 jaar*5.213Aantal2023
80 tot 90 jaar*2.591Aantal2023
90 jaar en ouder*576Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Seraing getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de buurt Beau-Sejour-Plainevaux helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*17.012Aantal2023
Gescheiden*7.738Aantal2023
Ongehuwd*35.300Aantal2023
Verweduwd*3.985Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Seraing getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Beau-Sejour-Plainevaux helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.150Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€31.790.649Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€27.644Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€22.426Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Beau-Sejour-Plainevaux.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*54.072Aantal2023
Vreemdelingen*9.963Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Seraing getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Beau-Sejour-Plainevaux helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode62096A533Code2023
RegionaamBeau-Sejour-PlainevauxNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte31Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen933Aantal2023
Aantal inwoners1.653Aantal2022
Aantal huishoudens911Aantal2021
Aantal wagens809Aantal2021
Dichtheid adressen29,77Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners52,75Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens29,07Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens25,82Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Beau-Sejour-Plainevaux.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties8Aantal2020
Huizen-Transacties10Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties9Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€100.000Euro2019
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50€105.000Euro2019
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75€126.500Euro2019
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Beau-Sejour-Plainevaux.

Adressen in de buurt Beau-Sejour-Plainevaux

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Beau-Sejour-Plainevaux. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Seraing.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Avenue des Joncs52 - 604100
Avenue du Progrès11 - 94100
Rue de la Bouteille1 - 54100
Rue de l’Ecureuil1 - 994100
Rue de Plainevaux100 - 984100
Rue de Rotheux100 - 984100
Rue des Sables101 - 994100
Rue du Canal12 - 84100
Rue Verte108 - 844100