Statistieken Buurt Bellevaux-Centre

Aantal inwoners per jaar in de buurt Bellevaux-Centre
(daling van 1,73% naar 170 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners in de buurt Bellevaux-Centre is met 3 inwoners afgenomen van 173 inwoners in 2011 tot 170 inwoners in 2022 (dat is een daling van 1,73%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2022 was -0 inwoners (-0,08%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Bellevaux-Ligneuville met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Bellevaux-Centre: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Bellevaux-Ligneuville met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Bellevaux-Centre Malmedy, 2: buurt Lasnenville, 3: buurt Reculemont, 4: buurt Lamonriville, 5: buurt Bellevaux-Habitations Disp. Malmedy ...Toon meer... Kaart van de deelgemeente Bellevaux-Ligneuville met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Bellevaux-Centre Malmedy, 2: buurt Lasnenville, 3: buurt Reculemont, 4: buurt Lamonriville, 5: buurt Bellevaux-Habitations Disp. Malmedy, 6: buurt Ligneuville-Centre, 7: buurt Ligneuville-Habitations Disp., 8: buurt Pont-Centre, 9: buurt Pont-Habitations Dispersees, 10: buurt Warche-Centre, 11: buurt Chevofosse, 12: buurt Warche-Habitations Dispersees ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Bellevaux-Centre voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Bellevaux-Centre ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Bellevaux-Centre

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Bellevaux-Centre. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Bellevaux-Centre: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€28.402)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Bellevaux-Centre. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Bellevaux-Centre was €28.402. Er waren 107 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Bellevaux-Centre was €3.038.978.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 36 buurten (blauw), 16 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Bellevaux-Centre in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Malmedy waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Bellevaux-Centre (2016 -2018)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Bellevaux-Centre in de periode van 2016 tot en met 2018.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Bellevaux-Centre: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Bellevaux-Centre helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Malmedy getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Malmedy

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Malmedy. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de buurt Bellevaux-Centre helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Malmedy getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Malmedy

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Malmedy. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Bellevaux-Centre helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Malmedy getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*6.664Aantal2023
Mannen*6.230Aantal2023
0 tot 10 jaar*1.216Aantal2023
10 tot 20 jaar*1.435Aantal2023
20 tot 30 jaar*1.602Aantal2023
30 tot 40 jaar*1.533Aantal2023
40 tot 50 jaar*1.493Aantal2023
50 tot 60 jaar*1.859Aantal2023
60 tot 70 jaar*1.712Aantal2023
70 tot 80 jaar*1.156Aantal2023
80 tot 90 jaar*739Aantal2023
90 jaar en ouder*149Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Malmedy getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de buurt Bellevaux-Centre helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*4.323Aantal2023
Gescheiden*1.419Aantal2023
Ongehuwd*6.337Aantal2023
Verweduwd*815Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Malmedy getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Bellevaux-Centre helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften107Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€3.038.978Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€28.402Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€21.270Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Bellevaux-Centre.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*12.129Aantal2023
Vreemdelingen*765Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Malmedy getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Bellevaux-Centre helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode63049C000Code2023
RegionaamBellevaux-CentreNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte30Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen71Aantal2023
Aantal inwoners170Aantal2022
Aantal huishoudens74Aantal2021
Aantal wagens98Aantal2021
Dichtheid adressen2,33Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners5,59Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens2,43Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens3,22Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Bellevaux-Centre.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2016
Huizen-Transacties2Aantal2018
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2018
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2018
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Bellevaux-Centre.

Adressen in de buurt Bellevaux-Centre

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Bellevaux-Centre. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Malmedy.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Allée des Tilleuls10 - 44960
Chemin des Ronces10 - 84960
Chemin du Sacristain1 - 44960
Impasse de l’Eglise1 - 24960
Route de l’Amblève1 - 24960
Route du Ru des Bras1 - 84960
Rue des Doyards1 - 94960
Rue Godefroid de Belvâ1 - 74960
Rue Saint-Aubin15 - 54960