Statistieken Buurt Bois de La Bierlaire

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Bois de La Bierlaire in de gemeente Gerpinnes. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn op AlleCijfers ook per voor de gemeente en per deelgemeente of wijk te vinden
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Bois de La Bierlaire in de gemeente Gerpinnes. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.

Aantal inwoners per jaar in de buurt Bois de La Bierlaire
(toename van 3,93% naar 185 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners in de buurt Bois de La Bierlaire is met 7 personen gestegen van 178 personen in 2011 tot 185 personen in 2021 (dat is een toename van 3,93%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2021 was 1 personen (0,49%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 4 Gerpinnes met het aantal inwoners per buurt in 2021
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Bois de La Bierlaire: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 4 Gerpinnes met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Bultia Gerpinnes, 2: buurt Basse Des Pauvres, 3: buurt Bois de La Bierlaire.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Bois de La Bierlaire voor 2022 (omgevingsadressendichtheid), 2021 (bevolkingsdichtheid) en 2019 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Bois de La Bierlaire ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Bois de La Bierlaire

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Bois de La Bierlaire. De gegevens gelden voor: 2022 (adressen), 2021 (inwoners), 2019 (huishoudens) en 2019 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Bois de La Bierlaire: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€35.244)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Bois de La Bierlaire. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Bois de La Bierlaire was €35.244. Er waren 112 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Bois de La Bierlaire was €3.947.289.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 31 buurten (blauw), 12 wijken (oranje), 6 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Bois de La Bierlaire in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Gerpinnes waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Bois de La Bierlaire (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Bois de La Bierlaire in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Bois de La Bierlaire: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Bois de La Bierlaire helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Gerpinnes getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Gerpinnes

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie in de gemeente Gerpinnes. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de buurt Bois de La Bierlaire helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Gerpinnes getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2011 tot en met 2022 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Gerpinnes

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat in de gemeente Gerpinnes. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Bois de La Bierlaire helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Gerpinnes getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*6.637Aantal2022
Mannen*6.134Aantal2022
0 tot 10 jaar*1.018Aantal2022
10 tot 20 jaar*1.327Aantal2022
20 tot 30 jaar*1.391Aantal2022
30 tot 40 jaar*1.363Aantal2022
40 tot 50 jaar*1.543Aantal2022
50 tot 60 jaar*1.878Aantal2022
60 tot 70 jaar*1.866Aantal2022
70 tot 80 jaar*1.524Aantal2022
80 tot 90 jaar*688Aantal2022
90 jaar en ouder*173Aantal2022

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Gerpinnes getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de buurt Bois de La Bierlaire helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*4.438Aantal2022
Gescheiden*1.472Aantal2022
Ongehuwd*5.898Aantal2022
Verweduwd*963Aantal2022

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Gerpinnes getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Bois de La Bierlaire helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften112Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€3.947.289Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€35.244Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Bois de La Bierlaire.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*12.085Aantal2022
Vreemdelingen*686Aantal2022

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Gerpinnes getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Bois de La Bierlaire helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode52025A495Code2022
RegionaamBois de La BierlaireNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Oppervlakte169Oppervlakte in hectare2022
Aantal adressen88Aantal2022
Aantal inwoners185Aantal2021
Aantal huishoudens90Aantal2019
Aantal wagens104Aantal2019
Dichtheid adressen0,52Aantal per hectare2022
Dichtheid inwoners1,09Aantal per hectare2021
Dichtheid huishoudens0,53Aantal per hectare2019
Dichtheid wagens0,62Aantal per hectare2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Bois de La Bierlaire.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties2Aantal2020
Huizen-Transacties3Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen vrijstaand-Transacties3Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Bois de La Bierlaire.

Adressen in de buurt Bois de La Bierlaire

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Bois de La Bierlaire. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Gerpinnes.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Allée des Erables16280
Allée Verte1 - 86280
Chaussée de Philippeville152 - 1806280
Drève des Charmes2 - 56280
Grande Drève13 - 86280
Rue de la Blanche Borne10 - 66280
Rue de la Ferrée1 - 96280