Statistieken Buurt Bois Porallee

Aantal inwoners per jaar in de buurt Bois Porallee
(toename van 15% naar 349 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners in de buurt Bois Porallee is met 46 personen toegenomen van 303 personen in 2011 tot 349 personen in 2022 (dat is een toename van 15%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2022 was 4 personen (1,50%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente La Reid met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Bois Porallee: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente La Reid met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt La Reid-Centre, 2: buurt Canada Theux, 3: buurt Bois de La Porallee, 4: buurt Bois de La Reid, 5: buurt Marteau ...Toon meer... Kaart van de deelgemeente La Reid met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt La Reid-Centre, 2: buurt Canada Theux, 3: buurt Bois de La Porallee, 4: buurt Bois de La Reid, 5: buurt Marteau, 6: buurt Winamplanche-Centre, 7: buurt Winamplanche-Hab. Disp., 8: buurt Desnie, 9: buurt Bois Porallee, 10: buurt Becco-Centre, 11: buurt Menombu, 12: buurt Becco-Habitations Dispersees ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Bois Porallee voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Bois Porallee ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Bois Porallee

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Bois Porallee. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Bois Porallee: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€43.778)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Bois Porallee. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Bois Porallee was €43.778. Er waren 186 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Bois Porallee was €8.142.657.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 43 buurten (blauw), 17 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Bois Porallee in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Theux waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Bois Porallee (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Bois Porallee in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Bois Porallee: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Bois Porallee helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Theux getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Theux

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Theux. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de buurt Bois Porallee helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Theux getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Theux

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Theux. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Bois Porallee helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Theux getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*6.097Aantal2023
Mannen*5.875Aantal2023
0 tot 10 jaar*1.101Aantal2023
10 tot 20 jaar*1.448Aantal2023
20 tot 30 jaar*1.352Aantal2023
30 tot 40 jaar*1.418Aantal2023
40 tot 50 jaar*1.509Aantal2023
50 tot 60 jaar*1.791Aantal2023
60 tot 70 jaar*1.634Aantal2023
70 tot 80 jaar*1.097Aantal2023
80 tot 90 jaar*502Aantal2023
90 jaar en ouder*120Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Theux getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de buurt Bois Porallee helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*3.944Aantal2023
Gescheiden*1.303Aantal2023
Ongehuwd*6.065Aantal2023
Verweduwd*660Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Theux getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Bois Porallee helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften186Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€8.142.657Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€43.778Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€33.854Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Bois Porallee.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*11.621Aantal2023
Vreemdelingen*351Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Theux getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Bois Porallee helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode63076C3PACode2023
RegionaamBois PoralleeNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte1.006Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen143Aantal2023
Aantal inwoners349Aantal2022
Aantal huishoudens130Aantal2021
Aantal wagens213Aantal2021
Dichtheid adressen0,14Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners0,35Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens0,13Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens0,21Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Bois Porallee.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen-Transacties1Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2018
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Bois Porallee.

Adressen in de buurt Bois Porallee

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Bois Porallee. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Theux.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Chemin de la Fagne Collin144910
Chemin de l’Eau Rouge11 - 94910
Chemin de Quarreux14910
Chemin des Haldes de Bure44910
Chemin du Benay11 - 194910

Toon alle 19 rijen met adressen...