Statistieken Buurt Braamakker

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Braamakker in de gemeente Deerlijk. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Braamakker in de gemeente Deerlijk. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Braamakker
(stijging van 9,5% naar 2.215 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Braamakker is met 193 personen gestegen van 2.022 personen in 1990 tot 2.215 personen in 2023 (dat is een stijging van 9,5%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 6 personen (0,28%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Deerlijk met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Braamakker: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Deerlijk met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Deerlijk-Centrum, 2: buurt De Prins, 3: buurt Braamakker, 4: buurt Bloemenwijk Deerlijk, 5: buurt Snephoek, 6: buurt Industriezone Deerlijk, 7: buurt Deerlijk-Verspreide Bewoning, 8: buurt Ter Donkt, 9: buurt Gaver-Molenhoek.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Braamakker voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Braamakker ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Braamakker

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Braamakker. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Braamakker: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€36.743)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Braamakker. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Braamakker was €36.743. Er waren 1.152 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Braamakker was €42.328.337.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 14 buurten (blauw), 4 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Braamakker in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Deerlijk waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Braamakker (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Braamakker in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Braamakker: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Braamakker helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Deerlijk getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Braamakker

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Braamakker.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Deerlijk

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Braamakker. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Braamakker helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Deerlijk getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Braamakker voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.109Aantal2023
Mannen1.106Aantal2023
0 tot 10 jaar257Aantal2023
10 tot 20 jaar213Aantal2023
20 tot 30 jaar293Aantal2023
30 tot 40 jaar279Aantal2023
40 tot 50 jaar295Aantal2023
50 tot 60 jaar342Aantal2023
60 tot 70 jaar233Aantal2023
70 tot 80 jaar169Aantal2023
80 tot 90 jaar121Aantal2023
90 jaar en ouder11Aantal2023
Aantal inwoners2.215Aantal2023
0 tot 5 jaar126Aantal2023
5 tot 10 jaar131Aantal2023
10 tot 15 jaar101Aantal2023
15 tot 20 jaar112Aantal2023
20 tot 25 jaar142Aantal2023
25 tot 29 jaar151Aantal2023
30 tot 35 jaar151Aantal2023
35 tot 40 jaar128Aantal2023
40 tot 45 jaar144Aantal2023
45 tot 50 jaar151Aantal2023
50 tot 55 jaar160Aantal2023
55 tot 60 jaar182Aantal2023
60 tot 65 jaar137Aantal2023
65 tot 70 jaar96Aantal2023
70 tot 75 jaar90Aantal2023
75 tot 80 jaar79Aantal2023
80 tot 85 jaar77Aantal2023
85 tot 90 jaar44Aantal2023
90 tot 95 jaar11Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Braamakker. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Braamakker.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden29Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners13,13Aantal2022
Gevulde handelspanden26Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen5Aantal2023
Winkels: periodieke goederen1Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen3Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels9Aantal2023
Horecazaken0Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2022
Consumentgerichte diensten17Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners8,44Aantal2022
Leegstaande handelspanden3Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Braamakker. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens919Aantal2023
Huishoudens 1 persoon229Aantal2023
Huishoudens 2 personen357Aantal2023
Huishoudens 3 personen125Aantal2023
Huishoudens 4 personen159Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen49Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon25%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen39%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen17%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.152Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€42.328.337Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€36.743Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€29.491Euro2019
Interkwartiel verschil30.425Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt103Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie24Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €11%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €4%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €11%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €22%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €16%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €9%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €7%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 9%Percentage2021
% inkomens >75.000 €11%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€48.387.113Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€22.749Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit2.120Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)55Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)96%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2%Percentage2023
Aantal nationaliteiten26Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit95Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit40Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Braamakker.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode34009A022Code2024
RegionaamBraamakkerNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte123Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.193Aantal2024
Aantal inwoners2.215Aantal2023
Aantal huishoudens919Aantal2023
Aantal wagens1.175Aantal2022
Dichtheid adressen9,73Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners18,06Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens7,49Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens9,58Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Braamakker.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder65Aantal2023
Alleenwonend229Aantal2023
Andere persoon26Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)440Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen470Aantal2023
Inwonende andere persoon18Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder100Aantal2023
Kind bij gehuwd paar411Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar134Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)154Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen168Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Braamakker. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties2Aantal2019
Huizen-Transacties23Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties14Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties9Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€150.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€168.500Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€200.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€179.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€325.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€250.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Braamakker.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders151Aantal2023
Eigenaars770Aantal2023
% Huurders16%Percentage2023
% Eigenaars84%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Braamakker. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden985Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945183Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970434Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000200Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201054Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202028Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202152Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190015Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen941Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen44Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie959Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie26Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Braamakker. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Braamakker

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Braamakker. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Deerlijk. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Braamakkerstraat1 - 9B8540
Burg. Hector Isebaertstraat10 - 88540
De Cassinastraat1 - 9B8540
De Spijker1 - 98540
De Taeyelaan10 - 98540

Toon alle 40 rijen met adressen...