Statistieken Buurt Brugse Steenweg

Aantal inwoners per jaar in de buurt Brugse Steenweg
(daling van 13% naar 199 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners in de buurt Brugse Steenweg is met 30 personen gedaald van 229 personen in 1990 tot 199 personen in 2022 (dat is een daling van 13%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2022 was -1 personen (-0,38%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Hulste met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Brugse Steenweg: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Hulste met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Hulste-Dorp, 2: buurt Brugse Steenweg Harelbeke, 3: buurt Muizel, 4: buurt Brugse Straat, 5: buurt Ter Elst Harelbeke, 6: buurt Hulste-Verspreide Bewoning.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Brugse Steenweg voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Brugse Steenweg ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Brugse Steenweg

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Brugse Steenweg. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Brugse Steenweg: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€29.747)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Brugse Steenweg. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Brugse Steenweg was €29.747. Er waren 115 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Brugse Steenweg was €3.420.961.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 29 buurten (blauw), 9 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Brugse Steenweg in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Harelbeke waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Brugse Steenweg (2014 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Brugse Steenweg in de periode van 2014 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Brugse Steenweg: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Brugse Steenweg helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Harelbeke getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Brugse Steenweg

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Brugse Steenweg.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Harelbeke

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de buurt Brugse Steenweg. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Brugse Steenweg helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Harelbeke getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen94Aantal2022
Mannen106Aantal2022
0 tot 10 jaar21Aantal2022
10 tot 20 jaar11Aantal2022
20 tot 30 jaar30Aantal2022
30 tot 40 jaar30Aantal2022
40 tot 50 jaar22Aantal2022
50 tot 60 jaar33Aantal2022
60 tot 70 jaar26Aantal2022
70 tot 80 jaar11Aantal2022
80 tot 90 jaar10Aantal2022
90 jaar en ouder0Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de buurt Brugse Steenweg.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*11.945Aantal2023
Gescheiden*2.681Aantal2023
Ongehuwd*13.306Aantal2023
Verweduwd*1.642Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Harelbeke getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Brugse Steenweg helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften115Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€3.420.961Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€29.747Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€25.194Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Brugse Steenweg.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*27.199Aantal2023
Vreemdelingen*2.375Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Harelbeke getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Brugse Steenweg helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode34013C01-Code2023
RegionaamBrugse SteenwegNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte25Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen129Aantal2023
Aantal inwoners199Aantal2022
Aantal huishoudens83Aantal2021
Aantal wagens111Aantal2021
Dichtheid adressen5,12Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners7,90Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens3,30Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens4,41Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Brugse Steenweg.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen-Transacties10Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties8Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties2Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Brugse Steenweg.

Adressen in de buurt Brugse Steenweg

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Brugse Steenweg. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Harelbeke.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Barzestraat32 - 458531
Brugsesteenweg1 - 928531
Brugsestraat164A - 1888531
Ginstestraat1 - 28531
Hazenstraat11 - 98531
Lendeledestraat4 - 58531