Statistieken Buurt Campagne Des Tombes de Bovenister de Geraidmont

Aantal inwoners per jaar in de buurt Campagne Des Tombes de Bovenister de Geraidmont
(afname van 6,8% naar 96 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners in de buurt Campagne Des Tombes de Bovenister de Geraidmont is met 7 inwoners afgenomen van 103 inwoners in 2011 tot 96 inwoners in 2022 (dat is een afname van 6,8%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2022 was -1 inwoners (0,23%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Waremme met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Campagne Des Tombes de Bovenister de Geraidmont: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Waremme met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Waremme-Centre, 2: buurt Waremme-Centre Est, 3: buurt Quartier Du Pont, 4: buurt Zoning Industriel Borgworm, 5: buurt Alouettes Borgworm ...Toon meer... Kaart van de deelgemeente Waremme met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Waremme-Centre, 2: buurt Waremme-Centre Est, 3: buurt Quartier Du Pont, 4: buurt Zoning Industriel Borgworm, 5: buurt Alouettes Borgworm, 6: buurt Haute Wegge-Costale-Moissons, 7: buurt Petit-Axhe, 8: buurt Selys Froidebise, 9: buurt Rue de Huy, 10: buurt Longchamps Etendu, 11: buurt Campagne Des Tombes de Bovenister de Geraidmont, 12: buurt Champanette ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Campagne Des Tombes de Bovenister de Geraidmont voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Campagne Des Tombes de Bovenister de Geraidmont ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Campagne Des Tombes de Bovenister de Geraidmont

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Campagne Des Tombes de Bovenister de Geraidmont. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Campagne Des Tombes de Bovenister de Geraidmont: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€38.233)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Campagne Des Tombes de Bovenister de Geraidmont. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Campagne Des Tombes de Bovenister de Geraidmont was €38.233. Er waren 54 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Campagne Des Tombes de Bovenister de Geraidmont was €2.064.598.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 21 buurten (blauw), 11 wijken (oranje), 8 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Campagne Des Tombes de Bovenister de Geraidmont in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Borgworm waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Campagne Des Tombes de Bovenister de Geraidmont (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Campagne Des Tombes de Bovenister de Geraidmont in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Campagne Des Tombes de Bovenister de Geraidmont: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Campagne Des Tombes de Bovenister de Geraidmont helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Borgworm getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Borgworm

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Borgworm. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de buurt Campagne Des Tombes de Bovenister de Geraidmont helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Borgworm getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Borgworm

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Borgworm. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Campagne Des Tombes de Bovenister de Geraidmont helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Borgworm getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*8.129Aantal2023
Mannen*7.326Aantal2023
0 tot 10 jaar*1.351Aantal2023
10 tot 20 jaar*1.827Aantal2023
20 tot 30 jaar*1.623Aantal2023
30 tot 40 jaar*1.787Aantal2023
40 tot 50 jaar*1.971Aantal2023
50 tot 60 jaar*2.165Aantal2023
60 tot 70 jaar*2.127Aantal2023
70 tot 80 jaar*1.651Aantal2023
80 tot 90 jaar*772Aantal2023
90 jaar en ouder*181Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Borgworm getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de buurt Campagne Des Tombes de Bovenister de Geraidmont helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*4.762Aantal2023
Gescheiden*2.052Aantal2023
Ongehuwd*7.470Aantal2023
Verweduwd*1.171Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Borgworm getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Campagne Des Tombes de Bovenister de Geraidmont helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften54Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€2.064.598Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€38.233Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€33.300Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Campagne Des Tombes de Bovenister de Geraidmont.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*14.670Aantal2023
Vreemdelingen*785Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Borgworm getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Campagne Des Tombes de Bovenister de Geraidmont helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode64074A289Code2023
RegionaamCampagne Des Tombes de Bovenister de GeraidmontNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte760Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen40Aantal2023
Aantal inwoners96Aantal2022
Aantal huishoudens41Aantal2021
Aantal wagens55Aantal2021
Dichtheid adressen0,05Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners0,13Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens0,05Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens0,07Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Campagne Des Tombes de Bovenister de Geraidmont.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen-Transacties2Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Campagne Des Tombes de Bovenister de Geraidmont.

Adressen in de buurt Campagne Des Tombes de Bovenister de Geraidmont

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Campagne Des Tombes de Bovenister de Geraidmont. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Borgworm.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Chaussée Romaine82 - 864300
Haute voie19 - 254300
Rue Amedée de Lantremange101 - 994300
Rue de Huy155 - 2764300
Rue du Fond d’Or1204300
Rue Emile Marchoul82G - 86A4300
Rue Victor Rouvroy374300