Statistieken Arrondissement Borgworm

Aantal inwoners per jaar in het Arrondissement Borgworm
(grote toename van 12% naar 83.829 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in het Arrondissement Borgworm is met 8.998 inwoners toegenomen van 74.831 inwoners in 2009 tot 83.829 inwoners in 2023 (dat is een grote toename van 12%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2009 tot en met 2023 was 643 inwoners (0,81%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de provincie Luik met het aantal inwoners per arrondissement in 2022
Aantal inwoners op de kaart van het Arrondissement Borgworm: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de provincie Luik met het aantal inwoners per arrondissement in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende arrondissementen weer: 1: Arrondissement Hoei, 2: Arrondissement Luik, 3: Arrondissement Verviers, 4: Arrondissement Borgworm.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Arrondissement Borgworm voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in het Arrondissement Borgworm ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Arrondissement Borgworm

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in het Arrondissement Borgworm. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2023 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor het Arrondissement Borgworm: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€32.695)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Borgworm. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Borgworm was €32.695. Er waren 46.640 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in het Arrondissement Borgworm was €1.524.880.251.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 14 gemeenten (geel), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt het Arrondissement Borgworm in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in het Arrondissement Borgworm (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in het Arrondissement Borgworm in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in het Arrondissement Borgworm: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in de Provincie Luik.

Inwoners naar leeftijd - Arrondissement Borgworm

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in het Arrondissement Borgworm.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Arrondissement Borgworm

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in het Arrondissement Borgworm.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Arrondissement Borgworm voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in het Arrondissement Borgworm in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen42.796Aantal2023
Mannen41.033Aantal2023
0 tot 10 jaar8.386Aantal2023
10 tot 20 jaar10.358Aantal2023
20 tot 30 jaar9.240Aantal2023
30 tot 40 jaar10.664Aantal2023
40 tot 50 jaar11.352Aantal2023
50 tot 60 jaar12.080Aantal2023
60 tot 70 jaar10.396Aantal2023
70 tot 80 jaar7.434Aantal2023
80 tot 90 jaar3.146Aantal2023
90 jaar en ouder773Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor het Arrondissement Borgworm.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd26.557Aantal2023
Gescheiden9.223Aantal2023
Ongehuwd43.245Aantal2023
Verweduwd4.804Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor het Arrondissement Borgworm.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften46.640Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€1.524.880.251Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€32.694Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.591Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor het Arrondissement Borgworm.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen80.223Aantal2023
Vreemdelingen3.606Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor het Arrondissement Borgworm.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode64000Code2023
RegionaamArrondissement BorgwormNaam2023
Soort regioArrondissementCategorisch type2023
Oppervlakte39.041Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen34.612Aantal2023
Aantal inwoners83.829Aantal2023
Aantal huishoudens34.864Aantal2021
Aantal wagens45.478Aantal2021
Dichtheid adressen0,89Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners2,15Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens0,89Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens1,16Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor het Arrondissement Borgworm.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties105Aantal2020
Huizen-Transacties681Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties407Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties274Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€26.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€9.251Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€33.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€11.541Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€42.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€14.390Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor het Arrondissement Borgworm.