Statistieken Buurt Celles-Habitations Dispersees

Aantal inwoners per jaar in de buurt Celles-Habitations Dispersees
(afname van 14% naar 97 inwoners in 2022)

De bevolking van de buurt Celles-Habitations Dispersees is met 16 inwoners gedaald van 113 inwoners in 2011 tot 97 inwoners in 2022 (dat is een afname van 14%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2022 was -1 inwoner (-1,34%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Celles met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Celles-Habitations Dispersees: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Celles met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Celles-Centre Faimes, 2: buurt Termogne, 3: buurt Saive, 4: buurt Celles-Habitations Dispersees Faimes, 5: buurt Faimes, 6: buurt Fond de La Rosee-La Folie.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Celles-Habitations Dispersees voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Celles-Habitations Dispersees ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Celles-Habitations Dispersees

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Celles-Habitations Dispersees. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Celles-Habitations Dispersees: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€53.098)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Celles-Habitations Dispersees. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Celles-Habitations Dispersees was €53.098. Er waren 52 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Celles-Habitations Dispersees was €2.761.091.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 9 buurten (blauw), 6 wijken (oranje), 5 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Celles-Habitations Dispersees in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Faimes waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Celles-Habitations Dispersees (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Celles-Habitations Dispersees in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Celles-Habitations Dispersees: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Celles-Habitations Dispersees helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Faimes getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Faimes

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Faimes. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de buurt Celles-Habitations Dispersees helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Faimes getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Faimes

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Faimes. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Celles-Habitations Dispersees helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Faimes getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*2.015Aantal2023
Mannen*2.064Aantal2023
0 tot 10 jaar*415Aantal2023
10 tot 20 jaar*556Aantal2023
20 tot 30 jaar*433Aantal2023
30 tot 40 jaar*510Aantal2023
40 tot 50 jaar*588Aantal2023
50 tot 60 jaar*591Aantal2023
60 tot 70 jaar*492Aantal2023
70 tot 80 jaar*331Aantal2023
80 tot 90 jaar*127Aantal2023
90 jaar en ouder*36Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Faimes getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de buurt Celles-Habitations Dispersees helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*1.369Aantal2023
Gescheiden*369Aantal2023
Ongehuwd*2.128Aantal2023
Verweduwd*213Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Faimes getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Celles-Habitations Dispersees helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften52Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€2.761.091Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€53.098Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€30.929Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Celles-Habitations Dispersees.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*3.965Aantal2023
Vreemdelingen*114Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Faimes getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Celles-Habitations Dispersees helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode64076A09-Code2023
RegionaamCelles-Habitations DisperseesNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte780Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen45Aantal2023
Aantal inwoners97Aantal2022
Aantal huishoudens41Aantal2021
Aantal wagens70Aantal2021
Dichtheid adressen0,06Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners0,12Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens0,05Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens0,09Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Celles-Habitations Dispersees.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen-Transacties1Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties2Aantal2014
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Celles-Habitations Dispersees.

Adressen in de buurt Celles-Habitations Dispersees

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Celles-Habitations Dispersees. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Faimes.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Chaussée Romaine10 - 84317
Rue Adolphe Braas44 - 514317
Rue de Huy112 - 24317
Rue de Labia4 - 94317
Rue de Liège15 - 704317
Rue de Saives14 - 514317
Rue du Bon Dieu d’Ans94317
Rue du Carillon1 - 64317
Rue du Moulin14 - 164317
Sentier du Tram64317