Statistieken Buurt Cerfontaine-Centre

Aantal inwoners per jaar in de buurt Cerfontaine-Centre
(afname van 2,44% naar 720 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners in de buurt Cerfontaine-Centre is met 18 personen gedaald van 738 personen in 2011 tot 720 personen in 2022 (dat is een afname van 2,44%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2022 was -2 persoon (-0,21%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Cerfontaine met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Cerfontaine-Centre: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Cerfontaine met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Cerfontaine-Centre, 2: buurt Au Dela de l’Eau, 3: buurt Momplaisir, 4: buurt Malcampe, 5: buurt Vert Pweri, 6: buurt Les Roches -Les Vaux, 7: buurt Cerfontaine-Habitations Disp., 8: buurt Domaine de Revleumont, 9: buurt Bois de Cerfontaine, 10: buurt Les Frenes.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens









Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.







Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Cerfontaine-Centre voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Cerfontaine-Centre ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Cerfontaine-Centre









Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.







Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Cerfontaine-Centre. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Cerfontaine-Centre: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€30.400)









Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.







Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Cerfontaine-Centre. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Cerfontaine-Centre was €30.400. Er waren 414 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Cerfontaine-Centre was €12.585.473.

Gemiddeld inkomen (per gebied)









Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.







Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 18 buurten (blauw), 8 wijken (oranje), 6 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Cerfontaine-Centre in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Cerfontaine waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Cerfontaine-Centre (2013 -2020)









Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.







Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Cerfontaine-Centre in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:









Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.







Bevolking in de buurt Cerfontaine-Centre: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Cerfontaine-Centre helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Cerfontaine getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Cerfontaine









Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.







Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Cerfontaine. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de buurt Cerfontaine-Centre helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Cerfontaine getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Cerfontaine









Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.







Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Cerfontaine. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Cerfontaine-Centre helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Cerfontaine getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*2.508Aantal2023
Mannen*2.487Aantal2023
0 tot 10 jaar*522Aantal2023
10 tot 20 jaar*595Aantal2023
20 tot 30 jaar*551Aantal2023
30 tot 40 jaar*647Aantal2023
40 tot 50 jaar*651Aantal2023
50 tot 60 jaar*735Aantal2023
60 tot 70 jaar*686Aantal2023
70 tot 80 jaar*412Aantal2023
80 tot 90 jaar*154Aantal2023
90 jaar en ouder*42Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Cerfontaine getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de buurt Cerfontaine-Centre helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*1.549Aantal2023
Gescheiden*531Aantal2023
Ongehuwd*2.622Aantal2023
Verweduwd*293Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Cerfontaine getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Cerfontaine-Centre helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften414Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€12.585.473Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€30.400Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€21.905Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Cerfontaine-Centre.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*4.871Aantal2023
Vreemdelingen*124Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Cerfontaine getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Cerfontaine-Centre helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode93010A000Code2023
RegionaamCerfontaine-CentreNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte58Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen374Aantal2023
Aantal inwoners720Aantal2022
Aantal huishoudens329Aantal2021
Aantal wagens366Aantal2021
Dichtheid adressen6,49Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners12,49Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens5,71Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens6,35Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Cerfontaine-Centre.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen-Transacties11Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties8Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties3Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Cerfontaine-Centre.

Adressen in de buurt Cerfontaine-Centre

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Cerfontaine-Centre. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Cerfontaine.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Place de l’Eglise2 - 85630
Rue Basse Flandre1 - 85630
Rue Courtil Mouton1 - 85630
Rue de Bation1 - 95630
Rue de la Poste1 - 95630

Toon alle 17 rijen met adressen...