Statistieken Buurt Chamberlaine

Aantal inwoners per jaar in de buurt Chamberlaine
(afname van 6,6% naar 767 inwoners in 2022)

De bevolking van de buurt Chamberlaine is met 54 personen afgenomen van 821 personen in 2011 tot 767 personen in 2022 (dat is een afname van 6,6%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2022 was -5 personen (-0,60%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Virton met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Chamberlaine: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Virton met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Virton-Centre, 2: buurt Virton-Centre Est, 3: buurt Montmedy, 4: buurt Chamberlaine, 5: buurt Virton-Habitations Dispersees.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Chamberlaine voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Chamberlaine ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Chamberlaine

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Chamberlaine. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Chamberlaine: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€32.169)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Chamberlaine. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Chamberlaine was €32.169. Er waren 424 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Chamberlaine was €13.639.740.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 30 buurten (blauw), 12 wijken (oranje), 6 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Chamberlaine in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Virton waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Chamberlaine (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Chamberlaine in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Chamberlaine: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Chamberlaine helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Virton getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Virton

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Virton. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de buurt Chamberlaine helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Virton getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Virton

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Virton. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Chamberlaine helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Virton getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*5.827Aantal2023
Mannen*5.589Aantal2023
0 tot 10 jaar*1.143Aantal2023
10 tot 20 jaar*1.455Aantal2023
20 tot 30 jaar*1.462Aantal2023
30 tot 40 jaar*1.394Aantal2023
40 tot 50 jaar*1.406Aantal2023
50 tot 60 jaar*1.475Aantal2023
60 tot 70 jaar*1.377Aantal2023
70 tot 80 jaar*1.026Aantal2023
80 tot 90 jaar*532Aantal2023
90 jaar en ouder*146Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Virton getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de buurt Chamberlaine helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*3.734Aantal2023
Gescheiden*1.209Aantal2023
Ongehuwd*5.748Aantal2023
Verweduwd*725Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Virton getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Chamberlaine helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften424Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€13.639.740Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€32.169Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€25.098Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Chamberlaine.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*10.441Aantal2023
Vreemdelingen*975Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Virton getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Chamberlaine helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode85045A03-Code2023
RegionaamChamberlaineNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte43Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen400Aantal2023
Aantal inwoners767Aantal2022
Aantal huishoudens360Aantal2021
Aantal wagens365Aantal2021
Dichtheid adressen9,32Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners17,88Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens8,39Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens8,51Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Chamberlaine.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties2Aantal2018
Huizen-Transacties8Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties6Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties2Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Chamberlaine.

Adressen in de buurt Chamberlaine

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Chamberlaine. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Virton.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Allée des Aubépines1 - 96760
Allée des Roses1 - 96760
Au Chabus2 - 66760
Au Verger l’Epine17 - 426760
Avenue de la Chamberlaine1 - 96760

Toon alle 16 rijen met adressen...