Statistieken Buurt Chaussee de Rechain

Aantal inwoners per jaar in de buurt Chaussee de Rechain
(afname van 2,15% naar 1.273 inwoners in 2022)

De bevolking van de buurt Chaussee de Rechain is met 28 personen gedaald van 1.301 personen in 2011 tot 1.273 personen in 2022 (dat is een afname van 2,15%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2022 was -3 personen (-0,18%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Dison met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Chaussee de Rechain: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Dison met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Dison-Centre, 2: buurt Corbeau, 3: buurt Mont Dison, 4: buurt Haute Sauree, 5: buurt Pisseroule, 6: buurt Montagne de l’Invasion, 7: buurt Chaussee de Rechain, 8: buurt Husquet, 9: buurt Haut Husquet, 10: buurt Bonvoisin Dison.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Chaussee de Rechain voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Chaussee de Rechain ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Chaussee de Rechain

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Chaussee de Rechain. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Chaussee de Rechain: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€25.725)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Chaussee de Rechain. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Chaussee de Rechain was €25.725. Er waren 687 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Chaussee de Rechain was €17.673.121.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 18 buurten (blauw), 8 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Chaussee de Rechain in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Dison waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Chaussee de Rechain (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Chaussee de Rechain in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Chaussee de Rechain: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Chaussee de Rechain helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Dison getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Dison

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Dison. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de buurt Chaussee de Rechain helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Dison getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Dison

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Dison. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Chaussee de Rechain helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Dison getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*7.722Aantal2023
Mannen*7.527Aantal2023
0 tot 10 jaar*2.035Aantal2023
10 tot 20 jaar*2.289Aantal2023
20 tot 30 jaar*1.955Aantal2023
30 tot 40 jaar*2.024Aantal2023
40 tot 50 jaar*1.862Aantal2023
50 tot 60 jaar*1.930Aantal2023
60 tot 70 jaar*1.628Aantal2023
70 tot 80 jaar*993Aantal2023
80 tot 90 jaar*441Aantal2023
90 jaar en ouder*92Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Dison getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de buurt Chaussee de Rechain helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*4.477Aantal2023
Gescheiden*1.480Aantal2023
Ongehuwd*8.609Aantal2023
Verweduwd*683Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Dison getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Chaussee de Rechain helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften687Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€17.673.121Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€25.725Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€19.958Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Chaussee de Rechain.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*13.229Aantal2023
Vreemdelingen*2.020Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Dison getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Chaussee de Rechain helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode63020A300Code2023
RegionaamChaussee de RechainNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte26Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen724Aantal2023
Aantal inwoners1.273Aantal2022
Aantal huishoudens569Aantal2021
Aantal wagens506Aantal2021
Dichtheid adressen27,95Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners49,14Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens21,97Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens19,53Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Chaussee de Rechain.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2020
Huizen-Transacties11Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties7Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties4Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Chaussee de Rechain.

Adressen in de buurt Chaussee de Rechain

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Chaussee de Rechain. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Dison.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Avenue du Foyer10 - 984800 - 4820
Avenue Reine Elisabeth1 - 94820
Chaussée de la Seigneurie1754800
Clos des Jardins10 - 94820
Rue Bois des Haies12 - 94820

Toon alle 12 rijen met adressen...