Statistieken Buurt Communes Estiennes-Marleres

Aantal inwoners per jaar in de buurt Communes Estiennes-Marleres
(afname van 0,22% naar 910 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners in de buurt Communes Estiennes-Marleres is met 2 personen gedaald van 912 personen in 2011 tot 910 personen in 2022 (dat is een afname van 0,22%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2022 was -0 personen (0,00%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Thimeon met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Communes Estiennes-Marleres: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Thimeon met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Thimeon-Centre, 2: buurt Communes Estiennes-Marleres, 3: buurt Azebois, 4: buurt Thimeon-Habitations Disp., 5: buurt Bois Des Manauts.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Communes Estiennes-Marleres voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Communes Estiennes-Marleres ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Communes Estiennes-Marleres

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Communes Estiennes-Marleres. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Communes Estiennes-Marleres: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€33.471)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Communes Estiennes-Marleres. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Communes Estiennes-Marleres was €33.471. Er waren 531 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Communes Estiennes-Marleres was €17.773.259.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 33 buurten (blauw), 15 wijken (oranje), 6 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Communes Estiennes-Marleres in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Pont-à-Celles waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Communes Estiennes-Marleres (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Communes Estiennes-Marleres in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Communes Estiennes-Marleres: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Communes Estiennes-Marleres helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Pont-à-Celles getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Pont-à-Celles

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Pont-à-Celles. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de buurt Communes Estiennes-Marleres helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Pont-à-Celles getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Pont-à-Celles

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Pont-à-Celles. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Communes Estiennes-Marleres helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Pont-à-Celles getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*9.006Aantal2023
Mannen*8.543Aantal2023
0 tot 10 jaar*1.871Aantal2023
10 tot 20 jaar*2.195Aantal2023
20 tot 30 jaar*1.883Aantal2023
30 tot 40 jaar*2.339Aantal2023
40 tot 50 jaar*2.410Aantal2023
50 tot 60 jaar*2.392Aantal2023
60 tot 70 jaar*2.185Aantal2023
70 tot 80 jaar*1.542Aantal2023
80 tot 90 jaar*589Aantal2023
90 jaar en ouder*143Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Pont-à-Celles getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de buurt Communes Estiennes-Marleres helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*5.663Aantal2023
Gescheiden*1.679Aantal2023
Ongehuwd*9.230Aantal2023
Verweduwd*977Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Pont-à-Celles getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Communes Estiennes-Marleres helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften531Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€17.773.259Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€33.471Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€25.386Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Communes Estiennes-Marleres.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*16.577Aantal2023
Vreemdelingen*972Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Pont-à-Celles getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Communes Estiennes-Marleres helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode52055E01-Code2023
RegionaamCommunes Estiennes-MarleresNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte40Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen411Aantal2023
Aantal inwoners910Aantal2022
Aantal huishoudens408Aantal2021
Aantal wagens505Aantal2021
Dichtheid adressen10,16Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners22,49Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens10,08Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens12,48Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Communes Estiennes-Marleres.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2020
Huizen-Transacties8Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties8Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties2Aantal2019
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Communes Estiennes-Marleres.

Adressen in de buurt Communes Estiennes-Marleres

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Communes Estiennes-Marleres. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Pont-à-Celles.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Baty de Mélonsart6 - 86230
Clos Emile Deligne1 - 96230
Rue Commune Estienne10 - 96230
Rue de la Fontaine1 - 86230
Rue de l’Empereur12 - 816230

Toon alle 12 rijen met adressen...