Statistieken Buurt Groothomo-Kleinhomo

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Groothomo-Kleinhomo in de gemeente Dilsen-Stokkem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Groothomo-Kleinhomo in de gemeente Dilsen-Stokkem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Groothomo-Kleinhomo
(uitzonderlijk grote toename van 98% naar 858 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Groothomo-Kleinhomo is met 424 inwoners gegroeid van 434 inwoners in 1990 tot 858 inwoners in 2023 (dat is een uitzonderlijk grote toename van 98%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 13 inwoners (2,13%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Lanklaar met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Groothomo-Kleinhomo: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Lanklaar met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Lanklaar-Centrum, 2: buurt De Zavel, 3: buurt Mulheim-Rachels-Noteborn, 4: buurt Industriepark Dilsen-Stokkem, 5: buurt Tivoli Dilsen-Stokkem, 6: buurt Groothomo-Kleinhomo, 7: buurt Costa-Brava-Weekend, 8: buurt Stokkemerbos-Weekend, 9: buurt Bosheide-Weekend.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Groothomo-Kleinhomo voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Groothomo-Kleinhomo ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Groothomo-Kleinhomo

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Groothomo-Kleinhomo. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Groothomo-Kleinhomo: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€40.410)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Groothomo-Kleinhomo. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Groothomo-Kleinhomo was €40.410. Er waren 449 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Groothomo-Kleinhomo was €18.144.227.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 30 buurten (blauw), 13 wijken (oranje), 5 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Groothomo-Kleinhomo in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Dilsen-Stokkem waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Groothomo-Kleinhomo (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Groothomo-Kleinhomo in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Groothomo-Kleinhomo: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Groothomo-Kleinhomo helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Dilsen-Stokkem getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Groothomo-Kleinhomo

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Groothomo-Kleinhomo.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Dilsen-Stokkem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Groothomo-Kleinhomo. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Groothomo-Kleinhomo helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Dilsen-Stokkem getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Groothomo-Kleinhomo voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen424Aantal2023
Mannen434Aantal2023
0 tot 10 jaar72Aantal2023
10 tot 20 jaar108Aantal2023
20 tot 30 jaar90Aantal2023
30 tot 40 jaar88Aantal2023
40 tot 50 jaar144Aantal2023
50 tot 60 jaar155Aantal2023
60 tot 70 jaar104Aantal2023
70 tot 80 jaar77Aantal2023
80 tot 90 jaar20Aantal2023
90 jaar en ouder0Aantal2023
Aantal inwoners858Aantal2023
0 tot 5 jaar32Aantal2023
5 tot 10 jaar40Aantal2023
10 tot 15 jaar44Aantal2023
15 tot 20 jaar64Aantal2023
20 tot 25 jaar53Aantal2023
25 tot 29 jaar37Aantal2023
30 tot 35 jaar37Aantal2023
35 tot 40 jaar51Aantal2023
40 tot 45 jaar73Aantal2023
45 tot 50 jaar71Aantal2023
50 tot 55 jaar81Aantal2023
55 tot 60 jaar74Aantal2023
60 tot 65 jaar60Aantal2023
65 tot 70 jaar44Aantal2023
70 tot 75 jaar50Aantal2023
75 tot 80 jaar27Aantal2023
80 tot 85 jaar13Aantal2023
85 tot 90 jaar7Aantal2023
90 tot 95 jaar0Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Groothomo-Kleinhomo. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Groothomo-Kleinhomo.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspandengeen dataAantal
Handelspanden per 1.000 inwonersgeen dataAantal
Gevulde handelspandengeen dataAantal
Winkels: dagelijkse goederengeen dataAantal
Winkels: periodieke goederengeen dataAantal
Winkels: uitzonderlijke goederengeen dataAantal
Winkels: overigegeen dataAantal
Winkelsgeen dataAantal
Horecazakengeen dataAantal
Horecazaken per 1.000 inwonersgeen dataAantal
Consumentgerichte dienstengeen dataAantal
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwonersgeen dataAantal
Leegstaande handelspandengeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Groothomo-Kleinhomo. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens334Aantal2023
Huishoudens 1 persoon65Aantal2023
Huishoudens 2 personen124Aantal2023
Huishoudens 3 personen64Aantal2023
Huishoudens 4 personen55Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen26Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon20%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen37%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen19%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen16%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen8%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte3Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften449Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€18.144.227Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€40.410Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€33.422Euro2019
Interkwartiel verschil32.537Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt97Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie24Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €11%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €5%Percentage2018
% inkomens 15.001 - 20.000 €8%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €18%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €16%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €12%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €8%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 13%Percentage2021
% inkomens >75.000 €12%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€18.699.006Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€21.718Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit745Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)101Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)87%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)12%Percentage2023
Aantal nationaliteiten18Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit113Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)13%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit12Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Groothomo-Kleinhomo.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode72041E112Code2024
RegionaamGroothomo-KleinhomoNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte48Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen355Aantal2024
Aantal inwoners858Aantal2023
Aantal huishoudens334Aantal2023
Aantal wagens528Aantal2022
Dichtheid adressen7,36Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners17,79Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens6,93Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens10,95Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Groothomo-Kleinhomo.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder26Aantal2023
Alleenwonend65Aantal2023
Andere persoon15Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)220Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen158Aantal2023
Inwonende andere persoon29Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder33Aantal2023
Kind bij gehuwd paar187Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar31Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)40Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen54Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Groothomo-Kleinhomo. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantal
Huizen-Transacties8Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties7Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Groothomo-Kleinhomo.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders19Aantal2023
Eigenaars315Aantal2023
% Huurders6%Percentage2023
% Eigenaars94%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Groothomo-Kleinhomo. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden345Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19450Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19709Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000269Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201047Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202015Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19000Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen327Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen18Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie344Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Groothomo-Kleinhomo. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Groothomo-Kleinhomo

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Groothomo-Kleinhomo. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Dilsen-Stokkem. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Berkenlaan1 - 9B3650
Dopheidestraat10 - 93650
Fuutstraat1 - 83650
Havikstraat1 - 93650
Heuvelsvenlaan1 - 9A3650

Toon alle 17 rijen met adressen...