Statistieken Buurt Hechtel-Centrum-Zuidoost

Aantal inwoners per jaar in de buurt Hechtel-Centrum-Zuidoost
(zeer grote toename van 53% naar 921 inwoners in 2022)

De bevolking van de buurt Hechtel-Centrum-Zuidoost is met 320 inwoners gestegen van 601 inwoners in 1990 tot 921 inwoners in 2022 (dat is een zeer grote toename van 53%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2022 was 10 inwoners (1,37%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Hechtel + Deel Helchteren met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Hechtel-Centrum-Zuidoost: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Hechtel + Deel Helchteren met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Hechtel-Centrum-Noordwest, 2: buurt Hechtel-Centrum-Noordoost, 3: buurt Hechtel-Centrum-Zuidoost, 4: buurt Hechtel-Centrum-Zuidwest, 5: buurt Verloren Eind ...Toon meer... Kaart van de deelgemeente Hechtel + Deel Helchteren met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Hechtel-Centrum-Noordwest, 2: buurt Hechtel-Centrum-Noordoost, 3: buurt Hechtel-Centrum-Zuidoost, 4: buurt Hechtel-Centrum-Zuidwest, 5: buurt Verloren Eind, 6: buurt Bosveld Hechtel-Eksel, 7: buurt Hechtel-Verspr. Bew.- Oost, 8: buurt Hechtel-Verspr. Bew.- West, 9: buurt Hechtel + Deel Helchteren, 10: buurt Hoef, 11: buurt Zwart Water Hechtel-Eksel, 12: buurt Zwarte Beek-Zuid ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Hechtel-Centrum-Zuidoost voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Hechtel-Centrum-Zuidoost ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Hechtel-Centrum-Zuidoost

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Hechtel-Centrum-Zuidoost. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Hechtel-Centrum-Zuidoost: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€36.708)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Hechtel-Centrum-Zuidoost. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Hechtel-Centrum-Zuidoost was €36.708. Er waren 475 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Hechtel-Centrum-Zuidoost was €17.436.429.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 20 buurten (blauw), 6 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Hechtel-Centrum-Zuidoost in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Hechtel-Eksel waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Hechtel-Centrum-Zuidoost (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Hechtel-Centrum-Zuidoost in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Hechtel-Centrum-Zuidoost: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Hechtel-Centrum-Zuidoost helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Hechtel-Eksel getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Hechtel-Centrum-Zuidoost

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Hechtel-Centrum-Zuidoost.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Hechtel-Eksel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de buurt Hechtel-Centrum-Zuidoost. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Hechtel-Centrum-Zuidoost helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Hechtel-Eksel getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen438Aantal2022
Mannen487Aantal2022
0 tot 10 jaar135Aantal2022
10 tot 20 jaar109Aantal2022
20 tot 30 jaar79Aantal2022
30 tot 40 jaar165Aantal2022
40 tot 50 jaar122Aantal2022
50 tot 60 jaar112Aantal2022
60 tot 70 jaar105Aantal2022
70 tot 80 jaar65Aantal2022
80 tot 90 jaar28Aantal2022
90 jaar en ouder0Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de buurt Hechtel-Centrum-Zuidoost.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*5.413Aantal2023
Gescheiden*1.017Aantal2023
Ongehuwd*5.893Aantal2023
Verweduwd*591Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Hechtel-Eksel getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Hechtel-Centrum-Zuidoost helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften475Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€17.436.429Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€36.708Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€30.973Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Hechtel-Centrum-Zuidoost.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*11.461Aantal2023
Vreemdelingen*1.453Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Hechtel-Eksel getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Hechtel-Centrum-Zuidoost helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode72038A023Code2023
RegionaamHechtel-Centrum-ZuidoostNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte53Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen457Aantal2023
Aantal inwoners921Aantal2022
Aantal huishoudens356Aantal2021
Aantal wagens498Aantal2021
Dichtheid adressen8,62Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners17,36Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens6,71Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens9,39Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Hechtel-Centrum-Zuidoost.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties3Aantal2020
Huizen-Transacties8Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties2Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties6Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Hechtel-Centrum-Zuidoost.

Adressen in de buurt Hechtel-Centrum-Zuidoost

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Hechtel-Centrum-Zuidoost. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Hechtel-Eksel.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Binnenstraat1 - 93940
Castroplein1 - 93940
Hasseltsebaan1 - 993940
Kneuterstraat1 - 93940
Merelstraat1 - 93940

Toon alle 13 rijen met adressen...