Statistieken Buurt La Bruyere

Aantal inwoners per jaar in de buurt La Bruyere
(toename van 113% naar 66 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners in de buurt La Bruyere is met 35 personen gestegen van 31 personen in 2011 tot 66 personen in 2022 (dat is een toename van 113%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2022 was 3 personen (9,7%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Jauche met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt La Bruyere: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Jauche met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Jauche-Centre, 2: buurt Jauche-Centre Nord, 3: buurt Reneau-Fosse, 4: buurt La Bruyere Orp-Jauche, 5: buurt La Tombale.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt La Bruyere voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt La Bruyere ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt La Bruyere

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt La Bruyere. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt La Bruyere: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€27.095)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2017 in de buurt La Bruyere. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2017 in de buurt La Bruyere was €27.095. Er waren 34 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2017 in de buurt La Bruyere was €812.835.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2017 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 17 buurten (blauw), 13 wijken (oranje), 7 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt La Bruyere in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Orp-Jauche waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt La Bruyere (2016 -2019)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt La Bruyere in de periode van 2016 tot en met 2019.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt La Bruyere: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt La Bruyere helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Orp-Jauche getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Orp-Jauche

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Orp-Jauche. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de buurt La Bruyere helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Orp-Jauche getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Orp-Jauche

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Orp-Jauche. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt La Bruyere helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Orp-Jauche getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*4.626Aantal2023
Mannen*4.471Aantal2023
0 tot 10 jaar*994Aantal2023
10 tot 20 jaar*1.141Aantal2023
20 tot 30 jaar*996Aantal2023
30 tot 40 jaar*1.150Aantal2023
40 tot 50 jaar*1.261Aantal2023
50 tot 60 jaar*1.323Aantal2023
60 tot 70 jaar*1.120Aantal2023
70 tot 80 jaar*712Aantal2023
80 tot 90 jaar*313Aantal2023
90 jaar en ouder*87Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Orp-Jauche getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de buurt La Bruyere helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*2.901Aantal2023
Gescheiden*922Aantal2023
Ongehuwd*4.787Aantal2023
Verweduwd*487Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Orp-Jauche getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt La Bruyere helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften34Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€812.835Euro2017
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€27.095Euro2017
Mediaan inkomen per aangifte€22.828Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt La Bruyere.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*8.626Aantal2023
Vreemdelingen*471Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Orp-Jauche getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt La Bruyere helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode25120C099Code2023
RegionaamLa BruyereNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte488Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen16Aantal2023
Aantal inwoners66Aantal2022
Aantal huishoudens14Aantal2021
Aantal wagens17Aantal2021
Dichtheid adressen0,03Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners0,14Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens0,03Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens0,03Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt La Bruyere.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen-Transacties1Aantal2019
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2018
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2019
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt La Bruyere.

Adressen in de buurt La Bruyere

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt La Bruyere. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Orp-Jauche.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Drève de Hemptinne41350
Grand’Route20 - 311350
Rue de la Bruyère1 - 191350
Rue de l’Enfer19 - 231350
Rue du Bois Colau2 - 2A1350
Rue du Tri al Mé31350
Rue Tiège de Perwez53A - 571350